Tak ne z ČR ale z Polska

Ve včerejší (26.09.) Radě ministrů zemědělství EU mnoho delegací vyzvalo ke shromáždění vědeckých údajů o účincích před zavedením cílů snížení emisí přípravků na ochranu rostlin. Aby získal čas, vystoupil proti tomu spolkový ministr zemědělství Cem Özdemir.
Návrh na přehodnocení důsledků omezeného používání přípravků na ochranu rostlin po ruském útoku na Ukrajinu přišel z Polska. Dokud to nebude jasné, měl by být legislativní proces pozastaven.
Zatímco převážná většina zemí EU podpořila poptávku Polska, Německo, Dánsko a Nizozemsko chtěly tento proces posunout kupředu bez dalšího posouzení dopadů. Cem Özdemir však poukázal na potřebu vyjasnění citlivých oblastí. Vznesl také otázku, do jaké míry mohou být zemědělci podporováni v případě omezení produkce. Podle Özdemira by však posouzení dopadů pouze zbytečně zdrželo legislativní proces.
KOMISAŘ PRO ZDRAVÍ KYRIAKIDES CHCE REALIZOVAT PLÁNY NA OCHRANU ROSTLIN
Komisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová zdůraznila význam biologické rozmanitosti a její úlohu při zajišťování potravin. Nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin spadá do působnosti Kyriakides. EU musí přizpůsobit svůj zemědělský model, řekla. Ani s ohledem na změnu klimatu už člověk nemůže "kráčet po obvyklých cestách".
Kritika přišla od rumunského ministra zemědělství Petre Daea. Dokud neexistují spolehlivé vědecké údaje o důsledcích, je proti závazným cílům snižování emisí. Daea poukázala na to, že Rumunsko je zemí s nejnižším používáním přípravků na ochranu rostlin v EU.
Mnohem ostřejší tón navrhla maďarská delegace, jejíž šéf obvinil bruselskou komisi z "ideologického klamu". V případě Maďarska je třeba v rámci posouzení dopadů nejprve vyjasnit, do jaké míry lze očekávat hospodářské ztráty. Předtím by byl tento návrh Komise přísně zamítnut.
POŽADOVÁNO VÍCE MOŽNOSTÍ REGULACE VLČÍ POPULACE
Rakousko obhajovalo změny v provádění směrnice o stanovištích, a zaměřilo se tak na situaci pasoucích se chovatelů hospodářských zvířat. Vzhledem k rozšíření velkých šelem, jako je vlk, je ohrožena pastva a tím i její významný přínos k biologické rozmanitosti a dobrým životním podmínkám zvířat.
Zemědělci by neměli být ponecháni sami s následky, varoval rakouský ministr zemědělství Norbert Totschnig. Chtěl najít společné řešení na úrovni EU pro uplatňování směrnice o stanovištích. Rakouskou iniciativu předem podpořily Finsko, Chorvatsko, Rumunsko, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko.

Redakce KIS, 27.09.2022

          zpět...