Ministr Toman v Bruselu: Diskuze o SZP se posunula, návrh ale stále není zcela jasný a srozumitelný

 Některé povinnosti plynoucí z navrhovaných pravidel Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 jsou podle ministra zemědělství Miroslava Tomana nesplnitelné. Například povinnost odevzdat každoročně nejpozději do 15. února výkonnostní zprávu je podle něj pro národní platební agentury velmi zatěžující a prakticky nereálná. Ministr Toman dnes také jednal s německou ministryní výživy a zemědělství Julií Klöcknerovou a rumunským ministrem zemědělství a rozvoje venkova Petrem Daeou.

„Oceňuji, že jsme se v diskuzi o nové Společné zemědělské politice posunuli, stále však nejsem přesvědčený o tom, že nová pravidla budou jednodušší. Například povinnost zpracovat výkonnostní zprávu vždy do poloviny února je pro národní platební agentury téměř nesplnitelná. Pokud by se zpráva nemusela předkládat každý rok, mohlo by to být řešení. Platební agentury by se pak mohly soustředit na to podstatné. Tedy na to, aby zemědělci včas dostali vyplacené podpory,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Další administrativní zátěž by členským státům přinesla také povinnost vypracování Akčních plánů nebo nová akreditace národních platebních agentur. Přechod ze současného nastavení na nový model implementace SZP má být podle ČR co nejhladší.

Ministři v rámci jednání Rady pro zemědělství a rybářství diskutovali rovněž o situaci na komoditních trzích. Ta je u většiny komodit v současné chvíli pod kontrolou, ČR však s obavami sleduje vývoj v sektoru cukru a vepřového masa.

„Po loňském zrušení výrobních kvót jsme svědky dramatického propadu cen cukru. Některé členské státy navrhují zavést plošnou podporu soukromého skladování. Toto opatření nepovažuji za řešení problému, ale jen za jeho odkládání. Dle mého názoru je však na místě přímá pomoc pěstitelům cukrové řepy,“ uvedl ministr Toman.

Dlouhodobě problematická je situace i na trhu s vepřovým masem. V ČR klesla výkupní cena za živá prasata na nejnižší úroveň od roku 2010 (27,29 Kč za kg živé hmotnosti). Producenti jsou tak nuceni prodávat za ceny nižší než výrobní náklady. „Vyzval jsem proto komisaře Phila Hogana, aby zavedl mimořádné cílené podpory, které by producentům cukrové řepy a vepřového masa kompenzovaly jejich kritickou situaci,“ doplnil Toman.

Rada jednala i o výzvách v oblasti zdraví rostlin. Podle ČR je zásadní zajistit dostatečnou odbornou kapacitu a finanční zdroje pro práci dozorových orgánů a také důsledně dodržovat preventivní opatření před zavlékáním a šířením nových škodlivých organismů rostlin.

„Na evropské zemědělce v posledních letech výrazně dopadlo omezení některých účinných látek na ochranu rostlin. U některých plodin se tak snížila nejen možnost účinné ochrany proti škodlivým mikroorganismům, ale i možnost předcházet vzniku rezistence střídáním účinných látek. Je tedy nutné zajistit vždy dostupnou alternativu,“ řekl ministr Toman.

Při jednání s německou ministryní Julií Klöcknerovou a rumunským ministrem Petrem Daeou hovořil o prioritách a možnostech spolupráce v rámci přípravy budoucí SZP.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 20.11.2018

          zpět...