Mimořádná podpora bude brzy vyplacena

Chovatelé prasat, kteří požádali o mimořádnou pomoc, se mohou těšit na to, že již přijde ze SZIF rozhodnutí o přidělení dotace, Na konci minulého týdne totiž ministr definitivně rozhodl o výši sazeb. Pro chovatele prasat je to 4 160 Kč na prasnici podle průměrného stavu v období leden - březen.

Celý balík 831 mil. Kč byl rozdělen na základě toho, jak jsou jednotlivé sektory postiženy ekonomickými problémy. Chovatelé prasat se již dva roky nedostaly do černých čísel a jsou z pohledu ekonomiky nejohroženější komoditou. Tohle smutné prvenství jim přineslo nejvyšší míru podpory. Pro chov prasat bylo určeno 334 mil. Kč. Dalších 207 mil. Kč půjde do sektoru výkrmu kuřat, 141 mil. Kč pro dojený skot, 100 mil. Kč pěstitelům jablek a 50 mil. Kč pro bramboráře.

SZIF začal okamžitě po stanovení sazeb připravovat rozhodnutí. Podpora by měla být podle evropských pravidel vyplacena nejpozději do konce září. Ambicí platební agentury je, aby byla drtivá většina dotací vyplacena ještě dříve. Doporučujeme všem žadatelům, aby se v zájmu rychlého vyřízení věci vzdali práva na odvolání. To zkrátí dobu výplaty o 14 dní. Formulář pro vzdání se práva na odvolání najdete na Portálu Farmáře.

Zdroj: MZe a SZIF

Redakce KIS, 19.08.2022

          zpět...