Centra odborné přípravy

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.

Centra odborné přípravy, tj. střední školy a vyšší odborné školy s výše uvedenými obory vzdělání, byly vybrány výběrovou Komisí na národní úrovni na základě výběrových kritérií (nominace škol jednotlivými kraji, počty žáků a studentů v oborech požadovaných na trhu práce, zázemí pro odborný výcvik, výuka oborů s nadregionálním přesahem např. rybářství, vinařství, potravinářství, a poskytování dalšího vzdělávání). Dotační komise zasedala 2x a to v roce 2016 k vybrání 30 COP a následně z důvodu rozšíření programu v roce 2018, kdy bylo k účasti na programu vybráno dalších 12 COP. Celkem je v dotačním programu zahrnuto 42 COP, které jsou zastoupeny v každém kraji České republiky.

Podpora je poskytována na modernizaci a vybavení COP moderními učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Od roku 2019 činí celková výše podpory 70 mil Kč/rok.

Národní dotační program 129 710 Centra odborné přípravy je stanoven na dobu pěti let, s následným prodloužením o dva roky. Program je administrován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v části Evidenční dotační systém (EDS). Realizátorem a garantem dotačního programu je Ministerstvo zemědělství, Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání.

Přílohy

Redakce KIS, 02.03.2022

          zpět...