Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030

Strategický dokument schválený vládou dne 2.5.2016.

Tématické oblasti:Mezinárodní obchod, Dotace a podpory, strukturální politika, Ekologické zemědělství a biopotraviny, Lesnictví, Myslivost, Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Ochrana zvířat, Poradenství, Potravinářská výroba, Půda a evidence půdy, Rostlinná výroba, Rozvoj venkova, Rybářství, Včelařství, Věda, výzkum, vývoj, Vodní hospodářství, Živočisná výroba

Přílohy

Redakce KIS, 04.08.2023

          zpět...