Biosecurity VI - interní ochrana

Až dosud jsme mluvili o takzvané vnější biosecurity - tedy o tom jak udržet nemoci za plotem chovu. Pokud se bavíme o AMP nebo podobných nemocech je to jasné - nemoc se vůbec nesmí dostat do chovu. Pokud se ale bavíme o celkové užitkovosti a zdravotním stavu zvířat pak neexistuje chov, který by byl naprosto zdravý a kterým by čas od času nepřeběhla vlna průjmů nebo kašle.

Aby bylo eliminováno nebo maximálně zredukováno šíření stájových onemocnění, je vhodné dodržovat vnitřní pravidla biosecurity. Jedním z nejdůležitějších je pohyb zaměstnanců. Pokud je chov dostatečně velký, neměli by být mícháni zaměstnanci z různých částí. Ten, kdo pracuje na porodně, měl by na porodně zůstat celý den a "necestovat" po celé farmě. Tam, kde to vzhledem k velikosti možné není, je třeba, aby zaměstnanci přecházeli postupně z nejcitlivější části "po proudu". Od prasnic, kde začnou pokračují na předvýkrmy a teprve na konec do výkrmových stájí. Nikdy by se neměli vracet zpět.

Totéž se týká i nářadí a dalších pomůcek. Ty by v každém případě měly zůstávat v jedné části. Velmi dobrou pomůckou mohou být v tomto směru barvy. Pokud je nářadí označené podle části kam patří jasně viditelnými barvami, bude už na první pohled jasné, jestli se například žlutá lopata z výkrmu zatoulala mezi zelené v porodnách.

Ať už jsou pracovníci na jednom místě nebo přecházejí napříč celým chovem, mělo by být standardem při vstupu da každé sekce umístit dezinfekční rohož a každý, kdo vstupuje a vystupuje by si měl vydezinfikovat obuv.

SCHP

Redakce KIS, 21.07.2023

          zpět...