Informace - Zadávání dokladů k DP 8.F. na Portálu farmáře

Vážení žadatelé,

na webu SZIF byla zveřejněna informace k zadávání účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady (ADUD) na Portálu farmáře (PF) pro sledované období 2022.

 

Jedná se o upozornění, že účetní doklady stále musí obsahovat informaci, k jakému dotačnímu programu (DP 8.F.c. / 8.F.d.) se vážou a že úkony vychází z aktuálně platného Ozdravovacího programu/Plánu preventivních opatření, a dále upřesnění jak dokládat účetní doklady k úkonům optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů (zde je možné uplatnit pouze 30 % nákladů na materiál, na servisní práce se uplatňuje celých 100 %) a také k veterinárním úkonům (u vakcinace  na salmonelózu lze uplatnit 80 % nákladů).

  Účetní a daňové doklady pro dotační období 2022 (1.10.2021 - 30.9.2022) lze na PF vkládat do ADUD od 13.5.2022 (viz druhá informace v příloze). Doporučujeme vkládat doklady již nyní a průběžně i během dotačního období, umožníte tím včasnou předběžnou kontrolu vložených dokladů a vyřešení případných překlepů či chyb ještě před samotným podáním Dokladů prokazujících nárok na dotaci.

 

Za kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc

Ing. Jiří Viktorin

Odborný rada oddělení PŽ a LPIS pro Olomoucký kraj

pracoviště Olomouc

Státní zemědělský intervenční fond

RO OLOMOUC, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 602 719 380

E:  jiri.viktorin@szif.cz

Redakce KIS, 09.06.2022

          zpět...