ZND – úhrady zápočtem

Vzhledem k množícím se dotazům bychom rádi upozornili, že na rozdíl od předchozích let u zemědělských národních dotací (ZND) v Zásadách pro rok 2022 již není uvedena obecná podmínka, neumožňující uznat náklady uhrazené formou zápočtu: 

  • pro účely dotace nákladů je uznatelný náklad uhrazený také formou zápočtu
  • doložit např. smlouvu o zápočtu nebo dohodu o vzájemném zápočtu, která by měla obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci obou smluvních stran a přesnou identifikaci jejich započtených pohledávek
  • zápočet musí být realizován do konce sledovaného období v rámci daného dotačního programu  

Za kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc 

Ing. Jiří Viktorin
Odborný rada oddělení PŽ a LPIS pro Olomoucký kraj
pracoviště Olomouc

 

Státní zemědělský intervenční fond
RO OLOMOUC, Blanická 1, 779 00 Olomouc
M: +420 602 719 380
E:  jiri.viktorin@szif.cz

Redakce KIS, 25.05.2022

          zpět...