Typicky český přístup

Typicky český přístup

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) upozornil Český svaz zpracovatelů masa na to, že komentáře jeho představitelů k možnému vývoji cen na trhu mohou být ve střetu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. "Vyjádření profesních sdružení k budoucímu cenovému vývoji Úřad vnímá jako potenciální narušení hospodářské soutěže, protože se může jednat o jednu z forem zakázané dohody mezi členy sdružení. Sdružení soutěžitelů by nemělo nikdy komentovat budoucí vývoj cen, a to ani formou predikce či doporučení, neboť může ovlivnit soutěžní chování svých členů stejně jako kartelová dohoda v horizontální úrovni trhu," vysvětlil úřad podstatu problému.

Podle rozhodnutí ÚOHS tedy svazy nemohou odhadovat ani komentovat předpokládaný vývoj cen. A to ani v případě, že se jedná o odhady na základě vývoje na trhu. Svazy se tak musí tvářit, že jsou hloupé a naprosto netuší, co se bude na trhu dít i v okamžiku, kdy je to naprosto zřejmé. Evidentně je soutěžní právo velmi odlišné od toho evropského. Sama Evropská komise totiž pořádá pracovní skupiny, na nichž požaduje od sdružení (komor a svazů) odhad vývoje výroby a ceny pro celý následující rok. Tento odhad potom používá ve svých oficiálních materiálech. Možná by tedy měl ÚOHS pohnat Evropskou komisi k zodpovědnosti ... nebo raději posuzovat dění na našem trhu stejnou optikou, jakou používají okolní státy. Udržovat si náš typický švejkovský přístup neprospívá ani naší image, ani ochraně trhu.

Jan Stibal, SCHPČM

Redakce KIS, 08.04.2022

          zpět...