S výběrem prasnic pomůže technika

Správný výběr prasnic pro inseminaci je jedním z klíčových momentů, který rozhoduje o úspěšnosti chovu. Zkušenosti a "oko na zvířata" v tom hrají nezastupitelnou roli. Vzhledem k častým výměnám personálu se právě tohle, spolu s hlídáním kondice prasnic, stává často problematickým bodem.

Tak jako ve všech oblastech, i tady jsou hledány cesty, jak technikou co nejvíce eliminovat lidské chyby. Snahou je připravit jednoduchý a malý přístroj, který na základě měření vodivosti cervikálního hlenu dokáže určit dobu ovulace a tím i optimální dobu pro připuštění. První pokusy ukázaly, že to rozhodně je možné.

Když byly prasnice vybírány jen na základě vodivosti hlenu, měly prakticky stejné procento zabřezávání i počet selat jako prasnice, u kterých byla říje stanovována klasickým postupem zkušeným ošetřovatelem. Z hlediska výsledků byla sice nad oběma metodami klasická přirozená plemenitba, která nabízela vyšší procento zabřezávání i vyšší počet selat ve vrhu. Vzhledem k časové i pracovní náročnosti ale rozhodně není alternativní cestou pro velké chovy.

Pokusy ukázaly, že detekce optimálního okamžiku pro připuštění pomocí vodivosti cervikálního hlenu je velmi dobře realizovatelná. Jen je potřeba dostat ji z fáze prototypu do běžně použitelné pomůcky.

Zdroj: Pig333.com 

Redakce KIS, 05.04.2024

          zpět...