Jediná ochrana je biosecurity

Ačkoli je několik vakcín proti africkému moru prasat v různém stádiu vývoje, je momentálně jedinou účinnou ochranou důsledná biosecurity. Krajská veterinární správa v Liberci bude kontrolovat její dodržování velmi úzkostlivě. Vzhledem k tomu, že ale mor dokáže přeskakovat rychle na velké vzdálenosti, je třeba, aby veškerá bezpečnostní opatření zkontrolovali všichni chovatelé.

Odstup pěti let od posledního záchytu AMP dal možnost dokončit většinu prací a projektů, které byly zahájeny v době výskytu AMP na Zlínsku. Jedním ze zajímavých výstupů, který může pomoci při nastavování biosecurity v chovech, je publikace Africký mor prasat, na jejímž vzniku se podílely prakticky veškeré vědecké instituce, které se zabývají živočišnou výrobou a veterinou. Je možno v ní najít jak základní informace o chování viru, tak i informace o nejčastějších cestách proniknutí viru do chovu. Doporučuje zároveň opatření pro zajištění biologické bezpečnosti chovů. Publikaci najdete na http://www.schpcm.cz...

Zdroj: VÚVeL

Redakce KIS, 09.12.2022

          zpět...