Ohledně emisí panuje v Evropě nejednota

Evropa jedná o úpravách v integrovaném povolení (IPPC). Každá z hlavních institucí (Komise, Evropský parlamet, Rada EU) má na problematiku jiný názor. Komise navrhuje významné zpřísnění a snížení hranice pro zařazení do IPPC na 150 VDJ a zařazení skotu do jeho rámce. Rada EU je mírnější a doporučuje hranici 350 VDJ a celkově volnější přístup a Europarlament si odhlasoval nejbenevolentnější přístup. Podle něj by zůstala pravidla pro zařazení do systému stejná jako jsou dnes.

Rozdílů je však mnohem víc a z hlediska chovatelů dává největší smysl postoj Evropského parlamentu, který mimo jiné prosazuje uvalení stejných požadavků na zboží dovážené do EU nebo možnost jednodušší registrace.

V každém případě jsou pozice všech tří zákonodárných orgánů značně odlišné a trialog mezi nimi zřejmě nebude nejjednodušší.

Zdroj: COPA/COGECA

Redakce KIS, 21.07.2023

          zpět...