Podání Jednotné žádosti 2022

Vážení žadatelé,

rád bych vás informoval, že byla zahájena kampaň podávání Jednotné žádosti (JŽ) 2022. Nejzazší řádný termín pro podání je 16. května 2022.

Pokud byste nestihli JŽ podat v řádném termínu, je možné tak učinit až do 10. června. V takovém případě je však již nutné počítat se sankcí 1% za každý pracovní den prodlení.

Lhůta pro příjem žádostí o zařazení a změnu zařazení týkající se Agroenvironmentálně-klimatického opatření a Ekologického zemědělství je však jen do 16. května. U těchto typů žádostí není možnost pozdního podání.

Pro přípravu Vašich žádostí jsme pro Vás v letošním roce připravili několik příruček a prezentací, které Vám pomohou s orientací v podmínkách jednotlivých dotačních titulů, s orientací v předtiskových aplikací LPIS a IZR a s orientací vyplňovaných údajů k JŽ na PF SZIF.

Příručku pro žadatele JŽ 2022 a další nápomocné příručky naleznete na stránkách SZIF a PF SZIF v sekci Jednotná žádost - Ke stažení. Prezentace pak najdete v sekci „Jednotná žádost - Prezentace a videa“. Výše uvedené naleznete na tomto odkazu - https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost.

Preferovanou variantou pro podání JŽ 2022 je přímé podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň lze při přípravě JŽ 2022 požádat o podporu naše zaměstnance z Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, doporučujeme je kontaktovat a domluvit si termín.

Současně zdůrazňujeme, že i v roce 2022 bude SZIF zasílat rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datové schránky žadatele. Pokud žadatel datovou schránku nemá, bude rozhodnutí zasláno na PF SZIF. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na PF, doručí mu rozhodnutí pošta.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů k JŽ 2022 se obracejte nejlépe na Vaše místně příslušné pracoviště OPŽL, případně kontaktujte infolinku SZIF.

Ing. Vítězslav Vopava
ředitel sekce přímých plateb, environmentální podpor PRV a SOT

 

 

 

 

 

 

 


Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz

 


Redakce KIS, 13.04.2022

          zpět...