Polovinu pojistného uhradí podpora

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond pro tento rok stanovil výši podpory u programů na podporu pojistného. V případě pojištění hospodářských zvířat dosahuje podpora úrovně 50 % uhrazeného pojistného.

Program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří spadají mezi malé a střední podniky a kteří uzavřeli pojištění zvířat.

Další kolo příjmu žádostí bude otevřeno na začátku příštího roku. Podmínkou pro zapojení se do něho je, aby chovatel podal žádost ještě před uhrazením pojistného. Proto je vhodné seznámit se z detaily programu a rozhodnout se, zda ho bude chovatel využívat co nejdříve. Kompletní pravidla najdete na https://www.pgrlf.cz....

Zdroj: PGRLF

Redakce KIS, 02.12.2022

          zpět...