Mimořádné veterinární opatření k tlumení afrického moru prasat v Libereckém kraji: zmírňují se pravidla a proškolení myslivci mají povinnost intenzivně lovit prasata divoká

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj nově vydala mimořádné veterinární opatření (MVO). Stanovuje povinnosti uživatelům honiteb (myslivcům) a dalším osobám dotčeným výskytem afrického moru prasat (AMP) v oblasti kolem Jindřichovic pod Smrkem na Frýdlantsku, kde byli v prosinci 2022 a letos v lednu nalezeni uhynulí divočáci nakažení AMP.

V oblasti přestává dnešním dnem platit zákaz lovu volně žijící zvěře, končí zákaz vstupu veřejnosti mimo vyznačené cesty.

Předem proškolení myslivci mají za úkol intenzivně lovit prasata divoká, aby snížili jejich počet a tím zamezili možnosti šíření nákazy.  Klíčové je, aby myslivci také aktivně vyhledávali uhynulé kusy prasat divokých a odstraňovali je, protože uhynulé kusy můžou být významným zdrojem nákazy pro ostatní prasata divoká.

Africký mor prasat je velmi nebezpečný a nakažlivý i pro prasata domácí, způsobuje jejich téměř 100% úmrtnost. V případě, že se tato nemoc dostane do chovu domácích prasat, musí být všechna prasata utracena a neškodně zlikvidována, což pro chovatele představuje obrovské finanční náklady. Nákaza se na člověka nepřenáší.

V tzv. pásmu infekce platil zákaz pohybu veřejnosti v přírodě mimo vyznačené cesty. Tento striktní zákaz s novým nařízením přestává platit. Spolu s vydáním mimořádného veterinárního opatření vyzývá Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa občany, aby omezili procházky do volné přírody mimo vyznačené cesty v zasažené oblasti. Usnadní tak myslivcům bezpečný a efektivní lov, který povede k zásadnímu snížení hustoty populace prasat divokých.

Myslivost je činnost, jejíž součástí je i péče o zdravotní stav zvěře. Lovem myslivci odstraňují z populací slabé, nemocné a nežádoucí jedince. Myslivecká komunita tak plní celospolečenskou funkci a brání rozšíření nebezpečné choroby do domácích chovů.


Redakce KIS, 20.01.2023

          zpět...