ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO V ŽICHLÍNKU VYUŽÍVÁ NEJEN ROBOTY, ALE I VIRTUÁLNÍ REALITU

Společně s Radko Martínek a místostarostou Město Lanškroun Miloš Smola jsme navštívili Zemědělské-obchodní družstvo Žichlínek, které patří mezi významné zaměstnavatele v regionu, jelikož zaměstnává na 250 lidí a obhospodařuje přes šest tisíc hektarů půdy, z toho 2 200 hektarů je přímo ve vlastnictví družstva. To je s produkcí necelých 16 milionů litrů mléka významným producentem a důležitým dodavatelem pro mlékárnu Olma.

Velkým tématem je i pro Žichlínek aktuální směřování nastavení systému zemědělské podpory od roku 2023. O tomto tématu jsme opakovaně jednali se zástupci Agrární komora České republiky či Zemědělský svaz ČR. Problém je především v navrhované výši plateb na prvních 150 hektarů půdy. Tato platba na první hektary, ekologické či mladé zemědělce totiž není spojena s povinností konat jakoukoliv zemědělskou produkci. Kromě toho může dojít k nárůstu cen nájemného za půdu, což naruší přirozené vazby v rámci dnes velmi dobře fungujících družstev. Není možné, abychom českou zemědělskou politiku posouvali od jednoho extrému ke druhému, a to bez předchozích debat a oproti již schválené koncepci.

Kromě této debaty jsme se seznámili s moderním provozem družstva, kde kromě velké míry robotizace testují také prvky virtuální reality. Součástí družstva jsou také Jatka Lanškroun, kde vyrábí masné produkty z vlastního chovu s průměrnou měsíční produkcí 27 tun masných produktů. Mezi odběratele patří Konzum, Qanto, či Jednota Pardubice. Výrobky dodává také pro Košík.cz

Zdroj: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012991633779

Redakce KIS, 01.02.2022

          zpět...