Vyjádření AK ČR k šíření ptačí chřipky

Vyjádření Agrární komory České republiky k výskytu ptačí chřipky na území České republiky, která je vysoce nakažlivé virové onemocnění drůbeže. Více informací najdete na internetových stránkách Státní veterinární správy zde.

„Počet ohnisek ptačí chřipky v posledních dnech rychle roste po celé Evropě a první případy byly potvrzeny i v České republice. Agrární komora České republiky důrazně doporučuje chovatelům drůbeže striktní dodržování zásad biologické bezpečnosti. Situaci sledujeme a konzultujeme vývoj se Státní veterinární správou a profesními svazy chovatelů. Jednoznačně podporujeme mimořádné veterinární opatření (více zde), které kvůli zamezení šíření této vysoce nakažlivé virové nákazy vydala Státní veterinární správa. Chovatelé drůbeže mají nyní, stejně jako v loňském roce, povinnost uzavřít venkovní výběhy a přesunout drůbež do vnitřních prostor. Pokud to není možné, musí jiným způsobem zamezit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, například zasíťováním výběhů či vybudováním přístřešků. 

V podzimním a zimním období se ptačí chřipka šíří ve větší míře každý rok vzhledem k migraci volně žijícího ptactva a je třeba zavádět preventivní opatření, pokud nemá dojít k významnějšímu poklesu stavů drůbeže. Ptačí chřipka představuje problém hlavně pro chovatele v podobě nucené likvidaci chovů a zaměstnává také Státní veterinární správu, která se snaží zabránit dalšímu šíření choroby. Nákaza se projevuje dýchacími potížemi a ztrátou chuti. Zvířata hynou zpravidla v průběhu jednoho až dvou dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků, který kontaminuje krmivo nebo vodní zdroje v chovech drůbeže. Pro spotřebitele nepředstavuje ptačí chřipka žádné riziko. Vzhledem k tomu, že tepelnou úpravou dojde k usmrcení viru, je konzumace drůbežího masa a vajec v běžných podmínkách nadále naprosto bezpečná.

Současně je třeba říct, že dodržování mimořádných veterinárních opatření znamená pro chovatele další nárůst již tak vysokých nákladů, které ještě prohlubují nejistotu chovatelů v souvislosti s rozdělením zemědělských dotací v příštím roce. Stavy drůbeže v Evropě se kvůli šířící se nákaze ptačí chřipky již nyní snižují, což může ovlivnit budoucí cenový vývoj vajec a drůbežího masa pro spotřebitele,” říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Redakce KIS, 14.12.2022

          zpět...