Posílení investičních dotací

V souvislosti se slibem ministra zemědělství posílit podporu investic v zemědělských podnicích v rámci intervencí PRV žádá ministerstvo o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem je zjistit, na jaké konkrétní investice byste podpory ve vašem zemědělském podniku uvítali. Část námětů byla již získána při dotazování SZIF v roce 2023. Ministr si vás proto dovoluje požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Přispějete tak svým názorem k cílenému směřování dalších investičních podpor.

https://docs.google....

MZe

Redakce KIS, 15.04.2024

          zpět...