Příjem Jednotné žádosti

Již jen několik dní bude možné podávat Jednotnou žádost pro rok 2022 (JŽ). Konečným termínem pro její podání je pondělí 16. května. Základem podpor zastřešených Jednotnou žádostí jsou sice přímé platby, ale pro chovatele prasat je podstatné, že se jejím prostřednictvím žádá i o podpory na Dobré životní podmínky zvířat.

Až dosud podalo Jednotnou žádost více než 17 000 zemědělců. To činí přes 50 % z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Nejjednodušším způsobem je podání JŽ přes Portál farmáře, kde mají žadatelé přístup k informacím o aktuálním průběhu administrace. K dispozici jsou zde také rozhodnutí pro jednotlivá opatření. Touto cestou také byla podána drtivá většina dosud podaných žádostí.

Pokud žadatelé nestihnou podat Jednotnou žádost v řádném termínu, mohou ještě využít 25 denní lhůtu na takzvané pozdní podání žádosti, která potrvá do 10. června. V případě takového podání žádosti je však udělována sankce ve výši 1 % za každý pracovní den.

Zdroj: MZe

Redakce KIS, 16.05.2022

          zpět...