Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy

Jedná se o třetí aktualizované znění publikace, která si klade za cíl poskytnout

nejen zemědělské veřejnosti maximum informací týkající se problematiky eroze

půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady, jak

hospodařit v souladu se standardem DZES 5. K prvnímu vydání příručky došlo

v roce 2011 a k druhému v roce 2014.

Cílem aktualizované publikace je poskytnout Vám informace o připravovaných

změnách jako je Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS, o novinkách v rámci

Monitoringu eroze zemědělské půdy nebo o Protierozní kalkulačce a dalších nástrojích

týkajících se problematiky eroze půdy a hospodaření na erozně ohrožených půdách.

Přílohy

https://eagri.cz/public/web/file/293635/MZE_prirucka_ochrany_proti_erozi_zemedelske_pudy_2017.pdfZdroj: MZe

Redakce KIS, 27.01.2023

          zpět...