Ministr Toman po jednání s polským protějškem Ardanowskim: Africký mor prasat musíme řešit na celounijní úrovni

Budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP), africký mor prasat a bezpečnost potravin byla hlavní témata dnešního jednání ministra zemědělství Miroslav Tomana a jeho polského kolegy Jana Krzysztofa Ardanowského. Ministři ve Varšavě jednali v rámci setkání vlád Polska a České republiky.

„S ministrem Ardanowskim jsme se dohodli na spolupráci při prosazování naší společné priority, a to že při vyjednávání o Společné zemědělské politice na další období je nutné zajistit pro zemědělství adekvátní financování. Pokud jde o zastropování přímých plateb, kdy ho Polsko na rozdíl od nás podporuje jako povinné, požádal jsem svého polského kolegu, zda by zvážil podporu dobrovolnosti, jak ji navrhujeme my. I v případě dobrovolnosti totiž může Polsko tuto podmínku zavést. Vzhledem k velikosti našich zemědělských podniků by povinné zastropování vedlo k zásadnímu propadu jejich příjmů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k rozsahu změn, které přináší nová SZP, je podle ministra Tomana potřeba také jasně definovat přechodné období, protože nová pravidla se nestihnou schválit. Zásadní totiž je, aby zemědělci napříč Evropou měli jistotu, že dostanou podpory na hospodaření včas. Ministři projednávali také oblast agrolesnictví či precizního zemědělství, na které se obě země chtějí v novém programovém období zaměřit.

Velkou pozornost věnovali ministři při dnešním jednání problematice afrického moru prasat (AMP). Zatímco v Polsku se nákaza dostala do desítek chovů domácích prasat, ČR je zatím jedinou zemí, které se podařilo nákazu zcela eradikovat.

„Polský kolega měl velký zájem o sdílení našich zkušeností, ocenil přístup, který jsme v boji s touto nemocí zvolili. Shodli jsme se, že africký mor prasat je celounijní problém, a proto je nutné jeho řešení přenést na úroveň Evropské unie. Tématem se samozřejmě budeme zabývat i v rámci podzimního zasedání zemí V4 v Praze,“ uvedl ministr Toman.

Ministři se také věnovali bezpečnosti potravin, která se mezi oběma zeměmi intenzivně řeší. Miroslav Toman ocenil, že se díky dialogu a aktivnímu přístupu podařilo celkovou situaci týkající se dovozu polských potravin do České republiky zklidnit. Za pozitivní považuje například jednání na úrovni představitelů veterinárních úřadů.

„Na druhou stranu však musím podotknout, že problémy s bezpečností a kvalitou potravin dovážených z Polska přetrvávají. Proto jsem ministra Ardanowského požádal o aktuální informace týkající se postupu avizované reformy veterinárního dozoru v Polsku. Prioritou našeho ministerstva je kromě ochrany zdraví i ochrana oprávněných zájmů českých spotřebitelů, proto považuji za důležité, aby se dozorové organizace našich zemí ještě více zaměřily na podvody s potravinami, ať jde o falšování potravin, či klamavé označování použitých složek na obale,“ řekl ministr Toman.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 29.08.2019

          zpět...