Vyjádření Zemědělského svazu ČR k odchodu ministra zemědělství Zdeňka Nekuly

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR:

Odchod současného ministra zemědělství Zdeňka Nekuly byl jen otázkou času. Za dobu svého působení stihl rozdělit zemědělce mezi sebou. Z pohledu Zemědělského svazu ČR negativně hodnotíme nesystémovou změnu pravidel společné zemědělské politiky. To vše bylo umocněno špatnou komunikací se zemědělskou veřejností. Naopak jako pozitivum hodnotíme otevření otázky neúměrně vysokých přirážek obchodních řetězců a dobře zvládnuté předsednictví EU.

Od nového ministra zemědělství především očekáváme:

  • Očekáváme, že se začne naplňovat platná strategie českého zemědělství do roku 2030, nebo že dojde k její revizi, aby zemědělští podnikatelé znali požadavky společnosti na jejich činnost. Vize českého zemědělství zde po několik let chybí a spíše dochází ke zcela nekritickému řízení se požadavky EU, které často vyúsťují v nadměrnou byrokratickou zátěž podnikatelů a někdy i vedou k protichůdným požadavkům na zemědělské podniky.
  • Lepší komunikaci zemědělských témat se zemědělskou veřejností a hledání společných řešení všech problémů. Očekáváme, že nebude rozdělovat zemědělce na malé a velké a bude přihlížet k potřebám všech českých zemědělců.
  • Očekáváme, že dojde ke splnění slibů o prozkoumání dopadů současných pravidel SZP a rovněž bude splněn slib o podpoře zaměstnanosti na venkově.
  • Rovněž očekáváme, že v osobě nového ministra zemědělství najdeme silného partnera nejen zemědělců, ale také vládních kolegů a kolegů v Evropské unii.

Pokud jde o mezinárodní témata:

  • Očekáváme řešení obchodních dohod s Ukrajinou, ale také se zeměmi Mercosur, které silně zasahují a mají tendenci silně zasáhnout české zemědělce a potravináře.
  • Rovněž očekáváme realističtější a pragmatičtější přístup k Zelené dohodě a snahu o dorovnání podmínek českých zemědělců s farmáři napříč Evropskou unií.

Redakce KIS, 16.06.2023

          zpět...