Žádosti o mimořádnou podporu je třeba podávat nyní

Již v pondělí byl zahájen příjem žádostí o mimořádnou pomoc. Vzhledem k tomu, že musí být vyplacena nejpozději do konce září, je termín pro podávání žádosti velmi krátký. Podány totiž musí být nejpozději 30. června.

Pomoc pro chovatele prasat je založena na průměrných stavech prasnic v období 1. ledna až 31. března. Informaci o stavech však v žádosti nenajdete a nevyplňujete. SZIF si ji stáhne sám přímo z Centrální evidence.

Chovatelé prasat tak dokládají jen plnění jedné ze čtyř podmínek - zpracování kejdy v bioplynové stanici, zařazení do IPPC, zapojení do dotačního programu 20.C.b. (podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat) nebo potvrzení veterinárního lékaře o používání biotechnologických prostředků ke snižování emisí amoniaku. Pod tuto poslední podmínku patří i používání fytázy.

Sazby zveřejní ministerstvo nejpozději 15. srpna 2022.

Velmi detailní popis postupu při podání žádosti o mimořádnou podporu najdete na stránkách SZIF: https://www.szif.cz/....

Zdroj: SZIF

Redakce KIS, 24.06.2022

          zpět...