Spuštění Portálu farmáře pro 19. a 20. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Dne 23. března 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 v rámci 19. a 20. výzvy příjmu žádostí.

Postup podávání Žádostí o podporu je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce pro 19. a 20. výzvu příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 9.1. Podání Žádosti o podporu.

V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele a příjemce, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál Farmáře (SZIF POSKYTUJE -> Operační program Rybářství 2014 – 2020 -> sekce „KE STAŽENÍ“ -> složka „Podrobné postupy administrativních kroků Žádosti OP Rybářství - NOVÝ VZHLED PORTÁLU FARMÁŘE).

Tento podrobný postup je zároveň zveřejněn i na Portálu farmáře v pravé horní nabídce:

„Nová podání“ -> „Žádost OP Rybářství - projektová opatření“ -> záložka „Soubory ke stažení“.

Další podrobné postupy, které se týkají následujících kroků administrace žádostí, jsou zveřejněny na Portálu farmáře (v pravé horní nabídce:   „Nová podání“   -> „Žádost OP Rybářství -   projektová   opatření“   ->   záložka   „Soubory   ke   stažení“)   nebo na webových stránkách www.szif.cz („SZIF POSKYTUJE“ -> „Operační program Rybářství 2014 – 2020“ -> sekce „KE STAŽENÍ“).

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o podporu a informace k vyplňování indikátorů jsou uvedeny v Instruktážních listech, které jsou k dispozici v Žádosti o podporu (v záhlaví formuláře) přes tlačítko „Menu“.

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí pro 19. a 20. výzvu (možnost odesílání Žádostí

o podporu prostřednictvím Portálu Farmáře) začíná 6. dubna 2021 od 9:00 hodin a bude probíhat do 27. dubna 2021 do 18:00 hodin.

Dále sdělujeme, že dokumenty odesílané žadatelům při administraci Žádostí o podporu OP Rybářství (např. Potvrzení o zaregistrování Žádosti o podporu a příloh z OP Rybářství) jsou k dispozici na Portálu farmáře (dle Pravidel pro žadatele a příjemce) prostřednictvím kliknutí na záložku „Schránka“ nacházející se v pravé horní nabídce.

Zdroj: SZIF

 


Redakce KIS, 23.03.2021

          zpět...