Infekční průjmová onemocnění novorozených selat – stále aktuální problém

Enterální infekce novorozených a sajících selat se vyskytují ubikvitárně v chovech prasat po celém světě. Mezi nejčastější původce tohoto onemocnění diagnostikujeme enteropatogenní E.coli případně ve smíšené infekci s rotaviry nebo klostridiemi. Následně mohou komplikovat situaci ještě kokcidie. Prakticky všechny komerční chovy prasat tlumí onemocnění preventivní vakcinací vysokobřezích prasniček a prasnic. Ani jedna z dosud používaných vakcín pro tuto indikaci však nepokrývá veškeré zmiňované patogeny v jedné vakcinační dávce.

Bioveta proto přichází v této době s bezkonkurenční novinkou v podobě BIOSUIS Entero. Jedná se o unikátní vakcínu, která obsahuje v jedné dávce antigeny proti nejzávažnějším patogenům střevního traktu sajících selat - rotavirovým, E.coli a klostridiálním střevním infekcím. Vakcína je určena pro vysokobřezí prasničky a prasnice s následnou pasívní ochranou selat cestou kvalitní kolostrální a mléčné výživy.

O atraktivitě novinky svědčí i zájem ze zahraničí, protože vakcína je postupně registrována ve 25 zemích EU. Tuzemští chovatelé pak ocení, že BIOSUIS Entero je součástí Imunizačního programu SZIF – Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.

MVDr. Pavel Raška, Senior produktový manažer pro prasata, Bioveta,a.s.

Redakce KIS, 31.05.2024

          zpět...