Jaké dopady bude mít nový welfare prasnic?

O tom, že Evropská komise přinutí chovatele prasat kompletně přestavět porodny prasat ví asi každý chovatel. Jasná pravidla a "jízdní řád" ale zatím nejsou k dispozici. COPA-COGECA zveřejnila odhad dopadů tohoto kroku. Čistě investiční pohled říká, že chovatelé prasat v EU budou muste vynaložit 2,1 až 3,5 miliardy Euro na kompletní přestavbu drtivé většiny poroden.

Tím však dopady zdaleka nekončí. Modely byly zpracovány ve třech variantách podle toho, jak dlouhé bude přechodné období - v nejpřísnějším scénáři byly porodní kotce zakázány od roku 2025, ve dvou následujících bylo předpokládáno přechodné období 10 resp. 20 let. V případě nejtvrdšího scénáře předpověděli ekonomové nárůst ceny prasat o 47 % a pokles produkce v EU o 23 %. Zároveň s tím také desetinásobný nárůst dovozu vepřového masa.

Při pozvolnějších přechodech by byl i nárůst ceny pozvolnější a pokles produkce menší. I při nejmírnějším scénáři se ale dá předpokládat snížení produkce vepřového masa v Unii o 8,5 %. Zároveň se však zvyšuje nebezpečí, že chovatelé, kteří investují první, budou muset dlouhou dobu čelit konkurenční nevýhodě chovů, které budou do poslední možné chvíle chovat prasata ve starých porodnách a těsně před koncem přechodného období chov zruší. V každém případě tak bude představovat pro chovatele prasat "konec doby klecové" obrovský problém.

Zdroj: COPA-COGECA

Redakce KIS, 02.06.2023

          zpět...