Reakce Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR na jednání s Ministerstvem zemědělství

Níže najdete vyjádření Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR po jednání 27. 1. 2022 se zástupci Ministerstva zemědělství o změnách Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR současně vyhlásily protestní pohotovost a založily společný krizový štáb obou organizací.


“Ministerstvo zemědělství začalo jednat se zástupci hlavních zemědělských organizací o zásadních změnách Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 koncem ledna, tedy těsně před odesláním tohoto dokumentu ke schválení Evropské komisi. Úřad vzhledem k časovému tlaku pouze představil své plány, ale už nepřizval Agrární komoru ČR a Zemědělský svaz ČR k rozhodování o tomto klíčovém dokumentu, který určuje přerozdělení dotačních podpor pro zemědělce na několik let. Vláda nebere ohledy na dopady těchto změn, kterými jsou hrozící zdražení potravin pro obyvatele, méně pestrá česká krajina a potenciální arbitráže a soudní spory kvůli ušlým ziskům a zmařeným investicím zemědělců. Ztráty produkčních zemědělců, kteří vyrábějí většinu českých potravin, potvrzuje také zveřejněná kalkulačka od Ministerstva zemědělství. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR proto zvažují další kroky a nevylučují další protestní akce,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. “Na počátku jsme byli obviněni, že ve spolupráci s bývalým vedením Ministerstva zemědělství chceme okrást všechny zemědělce. Aktuálně zveřejněná kalkulačka nám dává za pravdu a ukazuje, že část zemědělců v zájmu osobního prospěchu použila nepravdivé údaje a výpočty. Tím zmanipulovali politiky, kteří nemají šanci se ve složité situaci financování zemědělství orientovat. Stále věřím, že je ještě šance nastavit pravidla tak, aby umožnila dále rozvíjet zemědělství v naší vlasti v souladu s dosud platnou strategií rozvoje zemědělství do roku 2030,” říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

autor: - zdroj: AGRÁRNÍ KOMORA ČR vygenerováno v 11:50:19 dne 29. 01. 2022

Redakce KIS, 29.01.2022

          zpět...