Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Konsolidovaný text Tento dokument je pouze informativní se zapracovanými zpřesněními. Závazné znění je obsaženo ve schválených Zásadách Č.j. MZE-61145/2023-13111 a jednotlivých schválených Zpřesněních těchto Zásad: - Zpřesnění Zásad pro rok 2023 – Obecná část, DP 19.C. a Zpřesnění Zásad pro rok 2024 – DP 3.a., 3.h., 9.A.b.4. – Č.j. MZE-6356/2024-13111 ze dne 28. 2. 2024 - Zpřesnění Zásad pro rok 2024 – DP 1.V., 18., 20. – Č.j. MZE-22726/2024- 13111 ze dne 11. 4. 2024


 STÁHNOUT(pdf, 3 MB)

Redakce KIS, 18.04.2024

          zpět...