SZIF pořádá semináře k Jednotné žádosti 2019 a informuje o zásadních změnách

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pořádá každoročně sérii seminářů pro zájemce o zemědělské dotace, o které se žádá prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Platební agentura organizuje 67 seminářů, které proběhnou po celé České republice. Účast doporučujeme novým, ale také stálým žadatelům, aby byli co nejlépe připraveni, protože pro letošní podání Jednotné žádosti nastává několik podstatných změn.

Příjem Jednotných žádostí se každoročně týká přibližně 30 tisíc zemědělců. Letos začíná 9. dubna a končí 15. května, žadatel má ale ještě po tomto řádném termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání, která trvá do 10. června. V tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den.

Také letos organizuje SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov v průběhu dubna bezplatné semináře. Jejich smyslem je žadatelům představit novinky, předat zkušenosti z administrace předchozích žádostí a poukázat na zbytečné chyby. Připraveno je 67 seminářů po celé ČR, jejich seznam uvádíme v tabulkách na následujících stránkách. První z nich začíná 1. dubna v Mladé Boleslavi, poslední se koná 24. dubna v Liberci.

Jednotná žádost 2019 bude ve znamení několika změn. U Greeningu od letošního roku platí povinnost zákresu plodin pro žadatele, kteří musí deklarovat plodiny. Novinkou je dále nový prvek u ploch užívaných v ekologickém zájmu (tzv. EFA), a to medonosný úhor.

Pro Welfare (Dobré životní podmínky zvířat) se mění období závazku, které je nově od 1. března do posledního únorového dne roku následujícího. U retenčního období, které slouží pro stanovení počtu VDJ způsobilých po poskytnutí dotace, pak dochází k jeho sjednocení pro všechna podopatření Welfare. Toto období začíná od 1. června a končí stejně jako závazek, tedy posledním únorovým dnem.

Žadatelé o podporu na škrobové nebo konzumní brambory v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS) musí tyto plochy v terénu viditelně označit od těch, na které se podpora nežádá.

Další změny se týkají standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu: DZES 5. Pro osevy provedené od 1. ledna 2019 je platná nová vrstva erozní ohroženosti vedená v půdním registru LPIS, která se bude jednou ročně aktualizovat, např. na základě opakovaných erozních událostí. Je důležité, aby se zemědělci s touto novou vrstvou seznámili a vzali na ni ohled při svých osevních postupech, a to včetně zohlednění povolených půdoochranných technologií. Od začátku roku 2020 pak začne platit nový standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu: DZES 7 d, kdy souvislá plocha jedné zemědělské plodiny na půdě ohrožené erozí nemůže přesáhnout 30 ha.

Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF

Redakce KIS, 26.03.2019

          zpět...