Když nepomůže EU, pomáhají státy

Rada ministrů zemědělství zemí EU projednávala současnou kritickou situaci v chovu prasat. Požádala o to delegace České republiky s poukazem na nízké ceny jatečných prasat a rychle rostoucí náklady. O tom, že situace je skutečně vážná svědčí i to, že se k českému požadavku na podporu chovatelů prasat připojilo dalších 15 členských zemí. Závěrem Rady ministrů je apel na komisi, aby hledala opatření, která by pomohla celému sektoru.

Mezitím ale některé členské státy již připravily vlastní podpůrné programy. Již dříve jsme informovali o tom, že v Belgii bylo chovatelům odpuštěno sociální pojištění pro rok 2022 a odvod do fondu pro kontrolu kvality živočišných produktů. Nyní se k těmto odpustkům, které znamenají pro sektor úsporu přibližně 3 mil. Eur, přidává ještě přímá podpora marketingu ve výši 750 tis. Eur a šestimilonová dotace projektu BELPORK, který si klade za cíl zlepšovat kvalitu produkce belgického vepřového. Celková podpora tak dosahuje téměř 10 mil. Eur (250 mil. Kč).

V podobném stylu se připojuje i Polsko, které podpoří své producenty selat. Podle počtu narozených selat dostane chovatel podporu až 215 € na prasnici s tím, že při počtu více než 500 prasnic se již podpora nezvyšuje. Chovatel tak může dostat maximálně 107 500 € (2,7 mil. Kč).

Zdroj: Pig333.com

Redakce KIS, 19.12.2021

          zpět...