Jaroslav Šebek na Dožínkách ASZ ČR: Přejeme si, abyste byli vládou změny

„Přejeme si, abyste byli vládou změny, která konečně povede ke skutečnému posílení tradicemi osvědčených modelů zemědělského hospodaření. Buďte naším ministrem a my budeme vašimi sedláky – v dobách dobrých i zlých,“ řekl mimo jiné v projevu ministru zemědělství a přítomným politikům na Selských Dožínkách ASZ ČR předseda této stavovské organizace Jaroslav Šebek. Přečíst si nebo poslechnout celý projev můžete níže.

 

Milí kolegové sedláci, vážený pane předsedo Senátu PČR, vážený pane ministře, vážený pane předsedo zemědělského výboru PSP ČR, vážení poslanci a senátoři, vážení hosté,

 

již po pětadvacáté v novodobé selské historii se na začátku září společně scházíme pod vlajkou Asociace soukromého zemědělství ČR, abychom v srdečné atmosféře neformálně oslavili skončenou sezónu a úspěšnou sklizeň na našich gruntech. Jako každý rok, i dnes stojíme na rodinném statku jednoho z našich členů. Osobně mám velkou radost, že dnes to jsou Basařovi, kteří mimo jiné také loni obsadili první místo v naší prestižní soutěži. Tato široká a krásná rodina patří k ještě mnohem širší skupině lidí, kteří dobrovolně spojují celý svůj život se zemědělským podnikáním celé rodiny. Zajímavé na tom všem je, že nám potichu, pilně každý den a navzdory všem ekonomickým problémům i rozličným celosvětovým krizím, reálně dokazují, o jak životaschopný model vlastně jde. A cenné na tom všem je, že úspěch těchto rodin nestojí na politickém lobbingu, dotacích, známostech nebo na pustém marketingu, ale stojí na jasném ukotvení k půdě a na generačním základě. Prohlídkou farmy, ale i ochutnávkou jejich produkce se můžeme všichni přesvědčit, kam se dá dostat, pokud za to vezme rodina a co všechno je schopna sama vyřešit a dokonce převést v širší prospěch. Takových statků, selských dvorů a farem je v České republice několik desítek tisíc a mohlo by jich být při trochu větším zájmu mnohem více. Tuším, že tahle slova od nás již všichni dobře znáte.

 

Vedle tohoto dožínkového poděkování všem sedlákům za jejich poctivé snažení mi ale nedá nepodívat se současně na to, jak zahrádka vzkvétá našim koaličním politikům a jaké plody můžeme ochutnat po jejich téměř dvouletém působení. Bohužel však musím konstatovat, že naši sedláci napříč sektory i regiony se masivně ozývají s těžkým zklamáním a značnou nespokojeností s tím, jak málo se jim vláda a ministři věnují, jak zůstávají stranou naše strategické požadavky, které se mimochodem staly základem předvolebních slibů v oblasti zemědělství a které pomohly ve volbách oslovit veřejnost.

 

Je o mne známo, že nejsem žádný škarohlíd a dávám šanci do poslední chvíle i zdánlivě ztraceným projektům. Využívám proto tuto příležitost, protože si myslím, že je správné si věci říci na rovinu v přátelském prostředí a zejména v době, kdy se s tím vším dá ještě něco dělat. Jsme v polovině volebního období, ve kterém zvítězily nepopulistické síly, které se mimo jiné zavázaly udělat české zemědělství konečně po dlouhých letech méně diskriminačním a více konkurenceschopnějším, a které se obecně zavázaly udělat naše podnikání snazším a pestřejším. Jsou to přitom naši sedláci, kteří dokazovali opakovaně v minulém roce i nyní, že stojí při vládě a kupříkladu s nejvyšší mírou pochopení přijímají konsolidační opatření v zemědělství či dokonce sami aktivně navrhují celou řadu úspor v sektoru.

 

Náš spolek je co do počtu skutečných sedláků, kteří mají vlastní podnikatelskou odpovědnost, největší a nejpestřejší zemědělskou organizací v této zemi a troufám si říci, že právě proto dokáže vidět věci v souvislostech a vnímá zemědělství, venkov, přírodu a lidi kolem ní jako jeden celek. Snažíme se nevytrhávat věci z kontextu, nevytahujeme jeden zemědělský sektor před druhý. Neargumentujeme produkčním nebo neprodukčním zemědělstvím, protože nic takového neexistuje. Nepoužíváme falešná klišé o jakémsi dělení na dobrého zemědělce a špatného zemědělce, které má pouze za cíl odvádět pozornost na neřešitelnou úroveň a vytvářet naivní představu o tom, že snad v zemědělství schází nějaká národní fronta společných zájmů. Jednoduše řečeno - nemáme natažené dlaně a pořád nebrečíme.

 

Mluvíme k vám, pravicovým politikům, vždy otevřeně bez postranních úmyslů či zákulisních jednání, která nám nikdy nebyly a nejsou vlastní. Chceme být na tuto vládu hrdí, chceme být hrdí na naše přechozí rozhodnutí podpořit tuto koalici a chceme věřit argumentům, že vaše politika má mít další perspektivu. Upřímně ale říkám, že vyjma několika viditelných snah, které jdou od koaličních poslanců sněmovního zemědělského výboru, jste nám těch důvodů dali zatím jen poskrovnu. Koalice měla ostrý start v podobě prosazení a uhájení první parametrické změny v dotacích, která byla nanejvýš potřeba. Ta ale sama o sobě brzy vyšumí do prázdna, pokud nebude následována dalšími zásadními změnami.

 

Proto se nyní obracíme zejména na vás, pane ministře, s naší důvěrou. Nastoupil jste do tohoto velmi těžkého a duálně rozděleného sektoru, jehož největším problémem je, že nikdy neprošel potřebnou transformací a to včetně transformace myšlení státní správy. Proto se tak snadno přešlo z úspěšně zkolektivizovaného a dotovaného socialistického zemědělství do stejně úspěšného postsocialistického agrárního velkobyznysu, který nám naši zahraniční sousedé, jakožto stále větší agrární a potravinoví konkurenti, upřímně přejí.

 

Nepochybujeme, že ačkoli nejste z oboru, zvládnete roli ministra, jako každý váš předchůdce. Z vašich dosavadních výroků a kroků však máme obavu, abyste zbytečně nesklouzl k opakování toho, co se opakuje na Těšnově stále dokola a co evidentně k dobrému nevede. Jistě vám úředníci poradí, co a jak udělat, aby se systém, jak oni rádi říkají, úplně nezhroutil a karavana jela dál. Jenže my sedláci a vaši voliči právě chceme, aby se mnohé zažité postupy a pohledy naprosto zhroutily, protože nám ani spotřebitelům v ničem nepomáhají. Víte, za ta dlouhá léta usilovné úřední snahy o zjednodušování zemědělské politiky se tato politika stala několikanásobně složitější, po neúnavných bojích za vyšší konkurenceschopnost, soběstačnost či lepší agrární zahraniční obchod se nejen tyto (ale i jiné parametry) zásadně zhoršily a po letitých snahách o spravedlivější podpory máme tu nepříjemnou zkušenost, že vznikají umělé a stále propastnější rozdíly mezi jednotlivými sektory.

 

Proto očekáváme, vážený pane ministře, politiku jinou - my chceme, abyste přirozeně a bez diskriminačních konotací uměl rozlišovat mezi malými a velkými, protože to je jedno z mála funkčních kritérií, které může skutečně pomoci nastavit zemědělství tak, aby všechny velikostní skupiny měly co nejpatřičnější podmínky. Chceme, abyste jasně řekl, že peníze daňových poplatníků prostě nemají už dál jít do kapes majitelů agroholdingů. Chceme, aby od vás zaznělo, že je rozdíl mezi tím, když se zemědělství dělá v rodině a pro udržitelné hospodaření a když je jen byznysem s půdou a komoditami a že pro takové modely budete mít rozdílné přístupy. Chceme, aby se skutečně naplnily sliby o deagrofertizaci tohoto sektoru, čím ale nemáme na mysli nějaký boj s firmami bývalého premiéra, ale postupnou proměnu podnikové a velikostní struktury, která nikdy nebyla pro tuhle zemi výhodná.

 

Připomenu zde ještě situaci na zahájení letošní Země živitelky, na které všichni vystupující před televizními kamerami tvrdě zkritizovali vládnoucí koalici a jediná slova podpory přišla ze strany naší organizace. Přesto však při ministerských tiskových konferencích k cenám potravin či průběhu sklizně dostali prostor, na rozdíl od našich sedláků právě ti, kteří ještě nedávno posílali své zaměstnance na demonstrace pod okna vaší vlády či do Lucerny. Je to pro nás smutné zjištění, které ale jen odpovídá zvykům všech předchozích ministrů a ze kterého mimoděk i vyplývá, že ani pro tuhle vládu ve výrobě potravin vlastně až tolik neznamenáme.

 

Pane ministře, tuším, že vám tato fakta nejsou příjemná, ale ujišťuji vás, že ani nám ne, ale jste tu mezi svými a oceňuji, že jste dnes přijel mezi nás. Jste tu mezi letitými podporovateli, kteří pro úspěch nejen téhle vlády ale obecně pravicové či ještě lépe demokratické politiky na venkově udělali spoustu práce a tak vás prosíme o pochopení, že nám na tom tak záleží. Nemáme takový mediální prostor, nemáme tolik funkcionářů, kteří by mohli opustit několikrát v týdnu svá hospodářství a sedět na schůzích, jako si mohou dovolit naše protějšky z korporátních podniků. Proto k vám zde mluvím v trochu koncentrované a naléhavé podobě. Důležité ale pro vás je, že v zásadních věcech jako sedláci mluvíme jedním hlasem. Předpokládám také, že jste od našich agrárních oponentů již slyšel, že jsme věční extrémisté, kteří nejsou schopní se dohodnout na jediné- ideálně té současné doktríně zemědělství.  Vězte, že tomu tak není a že jsme profesionálové, co se zemědělstvím živí a co mají přirozený zájem vycházet se svým okolím. Víme tudíž dobře, na čem, kdy a s kým se můžeme domluvit a také to aktivně děláme. Zároveň si ale dobře pamatujeme, jak se například naši kolegové z Agrární komory a Zemědělského svazu namísto řádného vypořádání restitučního a transformačního majetku dle zákona zhusta vypořádali s těmi, kdo chtěli znovu začít hospodařit na svém. Připomínám to proto, že jak známo, každá podnikatelská skupina má své legitimní zájmy a potřeby a my chceme, abyste to tak brali a nezkoušeli nás pořád hnát do houfu s těmi, kteří nám mockrát v praxi dokázali, že námi ve skutečnosti přímo pohrdají. Přece i vy - politici máte své strany a hnutí a v nich své vize. A naplnit všechny najednou prostě nejde a musíte si tedy vybrat, jako jsme si vybrali strany i my.  A to je to, co politikům v pohledu na české zemědělství schází. Schází vybrat a hlavně udělat klíčová rozhodnutí.

 

A když už jsem u těch rozhodnutí, tak s bohatými zkušenostmi s prací a hlavně výsledky resortního ministerstva tady za všechny naše členy nahlas říkám, že pro rodinné farmy, pro tento bazální model zemědělství (obvyklý všude po světě) neudělalo české ministerstvo zemědělství za posledních 30 let rozhodnutí prakticky žádné a to nic bylo v posledním roce pouze překonáno tím, že váš předchůdce o rodinných podnicích alespoň začal mluvit. Celkový výsledek je ale stejně tristní. Proto je dnešní nálada mezi sedláky taková, jaká je. Nezájem nové generace, bezbřehá byrokracie, systematické vykupování půdy různými spekulanty, programové skupování středně velkých akciovek nebo družstev obrovskými koncerny ze zahraničí, to vše nás žene do situace, na kterou jednou přestanete mít jako domácí politici vliv.

 

Aby se toto jednou nestalo, nebojte se dnes prosadit jasné zastropování dotací, které nejvíc pomůže právě středním podnikům. Pečlivě sledujte, u koho dotace končí. Nebavte se pořád dokola o byrokracii, prostě to zjednodušte tím, že dáte větší důvěru lidem, kteří v okolí svých pozemků a u svých zvířat bydlí a předávají si je v generaci - chybu tím rozhodně neuděláte. Proměňte konečně lesní a mysliveckou legislativu, aby byla konečně důstojnějším pro vlastníky lesů, zemědělce i pachtýře a pomohla české přírodě. Zastavte také plýtvání dotacemi na vybrané nevládní organizace, které si mohou a musí umět poradit samy. Zvykly si na výplaty desítek a stovek milionů, které na ně MZe vydává, čímž si jen dobře platíte své politické oponenty a co hůř, klesá tím šance, aby nevládní sektor měl motivaci se domluvit mezi sebou jako rovný s rovným.

 

Právě teď máte toto vše v rukou, máte po mnoha letech obrovskou příležitost, kdy můžete „108“ ve sněmovně tyto a další zamrzlé problémy konečně posunout. Nenechte si ji vzít. Chceme být ale víc než vašimi spojenci před volbami. Mnohé návrhy řešení máme připravené, často přímo v paragrafových zněních. Zkrátka a dobře, pane ministře (a myslím tím i na vaše kolegy z koalice), přejeme si, abyste byli vládou změny, která konečně povede ke skutečnému posílení tradicemi osvědčených modelů zemědělského hospodaření. Buďte naším ministrem a my budeme vašimi sedláky – v dobách dobrých i zlých.

 

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeji krásné dožínky každému, kdo mezi nás dnes přišel. Vážím si toho.

 

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Redakce KIS, 08.09.2023

          zpět...