Jak bude pomáhat nová Společná zemědělská politika? ☘

Podpoříme zlepšování podmínek v chovech zvířat a snižování spotřeby antimikrobik a přípravků na ochranu rostlin

I nadále bude Strategický plán podporovat zvyšování kvality života hospodářských zvířat chovatelskými opatřeními vedoucími ke zlepšení jejich životních podmínek, a tím i zlepšení jejich zdravotního stavu. Reagujeme tak i na zvyšující se trend počtu spotřebitelů, kteří jsou ochotni si připlatit za potraviny pocházející od hospodářských zvířat, která byla chována v nadstandardních podmínkách.

Cílem nově navržené intervence na podporu vakcinace prasat je snížit používání antimikrobik v chovech a omezit rizika pro zdraví zvířat i konzumentů potravin. Vakcíny jako nástroj k redukci antimikrobik ve veterinární medicíně jsou obecně považovány za efektivní opatření k omezování používání antimikrobik a tlumení antimikrobní rezistence.

Strategický plán SZP stanoví omezení používání prostředků na ochranu rostlin na orné půdě v povodích vodárenských nádrží sloužících pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Podporovány budou udržitelné způsoby hospodaření s omezením prostředků na ochranu rostlin a jejich náhrada biologickými preparáty.

Bude sledováno plnění limitů obsahu pesticidů v ovoci, zelenině, bramborách a jahodách.

Zdroj: fcb Ministerstva zemědělství ČR

Redakce KIS, 25.02.2022

          zpět...