První kolo PRV v novém programovacím období

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí o projektové dotace na rozvoj venkova podle Strategického plánu nové Společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Podpory půjdou například na moderní technologie, větší pohodu zvířat nebo dotace pro mladé zemědělce. Na 1. kolo je připraveno celkem 8,28 miliardy korun, z toho téměř téměř 5 miliard dostanou zemědělci na investice do zemědělských podniků.

Projekty bude možné podávat od 22.8. do 12.9. 2023. Podmínky jsou podobné, jak tomu bylo v minulosti. Jednou z důležitých změn pro toto programovací období je limit 200 mil. Kč, které může v součtu za celé období získat jeden žadatel nebo propojený podnik. Novinkou jsou také preferenční body za welfare u prasat. Tyto body mohou získat projekty, které se týkají buď porodních kotců s plochou minimálně 5,5 metru čtverečního, nebo projektů, kde bude plocha pro zvířata navýšena oproti legislativnímu standardu o 10 %. Pokud projekt tyto preferenční body získá, nebude se započítávat do dvousetmilionového limitu.

Důvodem je, že v příštích kolech se s největší pravděpodobností objeví v pravidlech nový záměr na přestavbu poroden prasnic. Ten by měl být analogií titulu na welfare drůběže a napomoci chovatelům s přestavbou na porodní kotce, které budou vyžadovány v budoucnosti. Dosud však není jasná definice těchto kotců a proto zatím tento program otevřen není.

Obecná i specifická pravidla prvního kola včetně preferenčních kritérií najdete na: https://www.szif.cz/....

Zdroj: MZe

Redakce KIS, 09.06.2023

          zpět...