Podpora vakcinací v chovech prasat je za humny

Už za dva měsíce bude zahájen příjem jednotné žádosti, v jejímž rámci budou chovatelé prasat letos nově moci požádat i o podporu vakcinací. Vzhledem k tomu, že až dosud nebyla definitivně schválena ani legislativní pravidla celého programu, je znalost mezi chovateli a veterináři zcela minimální.

Svaz chovatelů prasat proto organizuje seminář, který by měl všem chovatelům objasnit, jaká jsou pravidla celého programu a jak bude vypadat jeho administrace. Přednášejícími proto budou jak zástupci MZe, jako hlavního garanta programu, tak i zástupci SZIF, který bude zajišťovat příjem žádostí i výplatu prostředků. Kromě toho se účastníci dozvědí, jak by měl být připraven základní dokument celého programu - imunizační plán.

Abychom nabídli možnost účastnit se všem, bude seminář organizován ve dvou termínech: 2. a 9. dubna v konferenční místnosti SVÚ Jihlava. Protože se jedná o program, kde velmi významnou měrou přispívá i veterinář, doporučujeme jejich účast na semináři.

Registraci ne seminář najdete na webových stránkách Svazu (http://www.schpcm.cz...).

SCHP

Redakce KIS, 10.02.2023

          zpět...