Manuál pro inspektory krajských veterinárních správ k dotačnímu titulu 8.F.a)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic.

Účel a předmět dotace

Dotační program 8. F. a - jedná se o podporu vybraných opatření zaměřených proti rozšiřování chorob prasat souvisejících s plněním „Ozdravovacího Programu od vyjmenovaných nákaz prasat“ (dále jen „OP VNP“) schváleného místně příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární správy (dále jen „KVS“) v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.

O podporu si může žádat chovatel prasnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který provedl ozdravení formou repopulace od vyjmenovaných chorob prasat podle OP VNP v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Pokud má chovatel schválený ozdravovací program dotačního programu 8.F.d. a provádí předmětné úkony, není možné si žádat o dotační program 8.F.a. a obráceně. Ozdravovací program DP 8. F.d. musí chovatel nejprve ukončit a následně zahájit provádění činností v rámci DP 8.F.a.

Podpora je rozdělena do čtyř variant sazeb v závislosti na tom, zda je v rámci uzavřeného obratu stáda realizován také výkrm prasat a zda je nutná úprava hygienické smyčky a černobílého provozu. Prováděná opatření jsou zaměřená proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat - Reprodukční a respirační syndrom prasat.

Další podrobnosti jsou přílohou.

Přílohy

Redakce KIS, 04.05.2022

          zpět...