Ministr Nekula: Aplikovaný výzkum by měl mít praktické uplatnění a komerční nebo společenské využití. Program ZEMĚ II je takto zaměřen

Bioekonomika, smart (chytré) zemědělství a globální změny v biosféře jsou hlavními oblastmi, na které se zaměřuje Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ II na roky 2024 až 2032. Dnes ho schválila vláda. Hlavními jedenácti směry výzkumu budou půda, voda, biodiverzita, lesnictví a navazující odvětví, rostlinná produkce, rostlinolékařství, živočišná produkce, veterinární medicína, produkce potravin, zemědělská technika, lesnická a zemědělská ekonomika a politika.

„Program na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II se zaměřuje na praktické uplatnění a přípravu následného komerčního využití nebo využití pro potřeby společnosti. Navazuje na dosavadní program ZEMĚ na období 2017 až 2025. Dnes schválený Program se nepřekrývá s ostatními programy a budeme ho realizovat formou veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Celkové předpokládané výdaje na tento program budou zhruba 9,2 miliardy korun Kč, z toho ze státního rozpočtu to bude 88 % celkových způsobilých nákladů nebo výdajů, což představuje 8,1 miliardy korun. Rozpočet vychází z potřeby zajistit dostatek peněz k naplnění cílů Programu a zároveň reaguje na růst cen vstupů v posledním období (energie, osobní náklady, materiál i služby), který významně navyšuje celkové náklady na výzkumnou činnost příjemců.

Prioritami v oblasti řízení systému podpory výzkumu a vývoje jsou strategicky řízený systém podpory výzkumu a vývoje s přesahem do příbuzných oborů, efektivní řízení a financování, posilování výzkumných kapacit výzkumných organizací a rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Program byl připraven pracovníky Ministerstva zemědělství, odborníky z České akademie zemědělských věd ve spolupráci s odborníky a praktiky z oborů definovaných výzkumnými směry v rámci klíčových oblastí. 

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 01.02.2023

          zpět...