Boisecurity V - kafilérní box

Z chovu bohužel neodcházejí jen živá zvířata, ale i kadávery. Jejich předání asanačnímu podniku představuje nemalé riziko. Proto celá řada větších chovů postavila spalovací pece a nutnost odvozu uhynulých zvířat minimalizuje. To je určitě z hlediska biosecurity ideální řešení. Není ale schůdné pro všechny (ať už z ekonomických nebo technických důvodů). Navíc je třeba počítat i s výpadkem spalovací pece a tak každý chov musí být vybaven kafilerním boxem.

Podle zákona musí každý chovatel oznámit úhyn asanačnímu ústavu a ten je do 24 hodin povinen kadáver odvézt. Z toho je třeba vycházet při plánování velikosti kafilerního boxu. Navíc je třeba, aby byl zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob, zvířat i hmyzu. Uhynulá zvířata by se totiž mohla jinak stát zdrojem nákaz pro celý chov. V případě velmi malých farem je možno namísto boxu použít nepropustnou zastřešenou plochu, zabezpečenou proti vniknutí zvířat. Pro malá zvířata a lůžka je v takovém případě třeba využít uzavíratelných nádob.

Velmi důležité je, aby byl kafilerní box umístěn na hranici černé a bílé zóny ve směru převládajících větrů. Vstup by měl být možný z obou stran - zaměstnanci, kteří odklízejí kadáver vloží zvíře dveřmi ze zóny farmy a kafilerní vůz naopak nezajíždí do areálu, ale jen vnějšími dveřmi vyzvedne uhynulá zvířata.

Po každém vyprázdnění je třeba kafilerní box vyčistit a vydezinfikovat. Proto je vhodné ho k tomu uzpůsobit - spádovou podlahou a odtokem do zvláštní jímky. Vhodné je také u kafilerního boxu mít sklad dezinfekce pro nej určených.

SCHP

Redakce KIS, 30.06.2023

          zpět...