Názor Martina Pýchy

Je to par týdnů kdy čeští zemědělci upozornili jízdami zemědělské techniky na to, že stávající evropský přístup k Zelené dohodě v oblasti zemědělství povede k poklesu produkce a dalšímu růstu cen potravin. A že je třeba ho přehodnotit. Nyní to samé říkají i francouzští čelní představitelé.
Francouzský ministr zemědělství Marc Fesneau uvedl, že je nutno přehodnotit cíle a implementaci evropské strategie Farm to Fork. Podle Fesneaua není možné obhájit, aby ve světě, kterým otřásá geopolitická krize, hospodářská krize i potravinová krize, bylo cílem Evropské komise prosté snížení produkce potravin. Podobné stanovisko jako Fesneau už ale dříve vyjádřil francouzský prezident Emmanuel Macron, který uvedl, že strategie Farm to Fork byla přijata v době, kdy v EU panoval mír, cíle by proto v novém kontextu měly být revidovány. Fesneau nicméně přivítal snahy na redukci objemu používaných pesticidů a rizik s jejich používáním spojených. Podle něj je třeba rozvinout udržitelnější zemědělský model, který by napomáhal ochraně zdraví půdy, posiloval sekvestraci uhlíku a nevedl k degradaci ekosystémů. S tím nelze než souhlasit. Na snižování spotřeby pesticidů čeští zemědělci pracují úspěšně několik let i bez evropského nátlaku.

Redakce KIS, 14.10.2022

          zpět...