Podání Jednotných žádostí 2018 končí již 15. května

Praha 10. května 2018 – Jednotné žádosti 2018 se blíží do finále. Každoročně  si prostřednictvím tohoto „univerzálního“ formuláře zažádá o zemědělské dotace téměř 30 tisíc žadatelů. 15. května končí řádný termín pro podání žádostí. K dnešnímu dni jich Státní zemědělský intervenční fond přijal přes 20 tisíc.  

Příjem Jednotných žádostí je v oblasti zemědělských dotací každoročně významná událost. Pro zemědělce i pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který dotace administruje. Každý rok si tuto žádost podá téměř 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun. Z aktivit SZIF se platby, o které se žádá prostřednictvím této žádosti, podílí na objemu vyplácených finančních prostředků největší měrou. K dnešnímu dni bylo na Jednotnou žádost 2017 zaplaceno 27,6 miliardy korun.  

Příjem letošních Jednotných žádostí odstartoval 9. dubna, řádný termín končí 15. května. Žadatel má ale ještě po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až do 11. června. V tomto případě však obdrží sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Doporučujeme žadatelům, aby podání žádostí zbytečně neodkládali. Připomínáme, že Žádosti o zařazení do Agroenvironmentálněklimatických opatření a Ekologického zemědělství již po 15. květnu podat nelze. 

Stejně jako v loňském roce je naprostá většina žádostí podávána elektronicky přes aplikaci Portál farmáře s pomocí zaměstnanců Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu. Rostoucí tendenci má také individuální vyřízení přes Portál farmáře z pohodlí domova či kanceláře. 

Žadatelé se mohou s dotazy obracet také na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz. 

Přejeme všem žadatelům hodně úspěchů. 

Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF  

 

 

 

Redakce KIS, 11.05.2018

          zpět...