Biosecurity V. - V detailech je síla

Až dosud byla v rámci seriálu popisována velmi zásadní opatření, která jsou na jedné straně dobře kontrolovatelná, ale na druhé straně vyžadují investice. Pokud má ale biologická ochrana chovu spolehlivě fungovat, musí zahrnovat také celou řadu mnohem drobnějších opatření.

Speciálně z pohledu ochrany před africkým morem prasat je důležitá práce se zaměstnanci. V žádném případě by mezi nimi neměli být aktivní lovci ani záhumenkoví chovatelé domácích prasat. Také by nemělo být možné, aby si do chovu přinášeli vlastní potraviny.

Veškeré materiály, které přicházejí do chovu, by měly být dezinfikovány. Obzvlášť v případě biologických materiálů je to poměrně komplikované. Největší problém pro stlané chovy je samozřejmě sláma. Nejlepší by bylo použití hygienizované slámy. To je ale z ekonomického hlediska naprosto neschůdné. Proto by sláma měla být přinejmenším skladována tak, aby k ní neměla přístup divoká zvířata, ideálně uvnitř areálu farmy.

Je důležité, aby byla pravidla aplikována také na všechny mimořádné návštěvy farmy - opraváře, techniky a obchodní zástupce. Výjimkou nesmí být ani management podniku nebo návštěvy státní veterinární správy.

SCHP

Redakce KIS, 14.07.2023

          zpět...