Zjistí si stát sám, kdy a kde nepršelo?

A už je to tady znovu, jako v loňském roce – podmínky v předpisech stanoví, jak má „tráva“ růst, počasí ovšem nespolupracuje – a buď prší moc, nebo málo, takže se buď nedá vyjet na pole, nebo je sucho a nic neroste. Nyní nastala taková situace v případě zelených úhorů. V podmínkách, které se ještě v dubnu tohoto roku měnily a upřesňovaly, je uvedeno, že k 1. 6. musí být na pozemku zapojený porost. To je ale vzhledem k současnému průběhu počasí (na značné části území ČR již tři týdny nepršelo) na mnoha místech nemožné zajistit. I přes termín setí na přelomu dubna a května (dříve to nebylo možné, protože naopak byly pozemky podmáčené) jsou vyčleněné pozemky často bez zapojeného porostu.

Pokud se zemědělec chce vyhnout sankci, je v tuto chvíli zřejmě jedinou možností ohlásit situaci podáním Ohlášení vyšší moci z důvodu sucha na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). K danému ohlášení je nutné doložit Potvrzení od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) o naměřených srážkách. A o toto Potvrzení si musí každý zemědělec požádat sám, zaplatit poplatek a ČHMÚ pak každému vystaví potvrzení, že nepršelo. Tímto postupem jsou zatíženi nejen zemědělci, ale také pracovníci ČHMÚ a nakonec i úředníci SZIF, kteří dostávají spoustu dokumentů navíc. A přitom již v loňském roce se tato situace řešila jinak – stačilo danou skutečnost oznámit na SZIF na formuláři k tomu určenému, který byl jednoduše ke stažení na webu. Ono se totiž ví, kde prší a kde ne a kdy, a dá se to tedy hodnotit plošně a data si umí MZe a SZIF zajistit samy.

Asociace se dnes v této věci - i na základě řady dotazů našich členů, kteří poukazují na absurdní situaci dokládání dokumentů u věci, která je jasná a objektivní, obrátila na ministra zemědělství a generálního ředitele SZIF se žádostí, aby byl tento přístup přehodnocen a došlo k nastavení takového mechanismus, který by situaci pro zemědělce, ale i zaměstnance SZIF a ČHMÚ zjednodušil. Podobně jako v loňském roce, kdy bylo zřejmé, že pokud je sucho, porosty plošně nevzejdou, a proto nebude obecně možné nařízené podmínky splnit. Věříme, že ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond zemědělce vyslyší a postup logicky zjednoduší.

 

Ing. Vladimíra Marianovská, hlavní kancelář ASZ ČR

Redakce KIS, 31.05.2023

          zpět...