Změna mysliveckého zákona musí posílit práva vlastníků a pachtýřů zemědělských a lesních pozemků

Novela zákona o myslivosti připravovaná zástupci sedmi nevládních organizací* si klade za cíl posílit práva vlastníků pozemků, zajistit rovnováhu mezi početními stavy spárkaté zvěře a prostředím, které povede ke snížení neúnosných škod na lesích a zemědělských plodinách, a v neposlední řadě zajistit ochranu vzácných a chráněných druhů živočichů. Připravovanou novelu a další problematická témata současného pojetí myslivosti představili Karel Kříž z ČSOP (Český svaz ochránců přírody) a Jaroslav Šebek z ASZ ČR (Asociace soukromého zemědělství ČR) prvnímu místopředsedovi KDU-ČSL Petru Hladíkovi, který je současně prvním náměstkem primátorky Brna a mezi jeho agendu patří i zabezpečování konkrétních úkolů v oblasti lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

Hlavním impulzem vytvoření návrhu novely mysliveckého zákona byl současný stav přemnožené lesní zvěře, který způsobuje vlastníkům zemědělské a lesní půdy ročně miliardové škody. Ti však nejsou z pohledu současného zákona schopni jakkoliv stavy zvěře ovlivňovat a mohou pouze přihlížet dalším vznikajícím ztrátám a poškozování lesních dřevin. Je tu sice možnost žádat soudně o úhradu vzniklých škod či se přihlásit do mysliveckých spolků, ale tyto zdlouhavé a komplikované procesy většinu vlastníků spíše odradí.

Je důležité si připomenout, že myslivost byla historicky velmi úzce provázána s vlastnictvím půdy. Tento důležitý prvek myslivosti byl však narušen během komunistické éry, kdy bylo právo myslivosti zákonem odloučeno od vlastnictví pozemků. V roce 1992 byl sice vydán zákon o myslivosti, který opět přiznal právo myslivosti majitelům půdy, ale v důsledku dalších ustanovení je toto právo velmi složitě vymahatelné. Připravovaná novela by například umožnila vlastníkům a pachtýřům (nad 20 ha souvislých pozemků) lov na svých pozemcích a tím by jim bylo umožněno chránit svůj majetek před škodami zvěří. Současně by ale vlastník/pachtýř ztratil právo na hrazení škod uživatelem honitby.

Místopředsedovi Petru Hladíkovi zástupci ASZ ČR a ČSOP zdůraznili, že prosazení této novely, která mu byla v plném znění předložena, by se mělo uskutečnit v co nejkratším čase. Čím déle se bude protahovat prosazení novely, tím větší škody budou vznikat a v kombinaci s kůrovcovou kalamitou, kdy na mnohých místech dochází k náletovému zarůstání holin, bude kontrola zvěře ještě daleko nepřehlednější než doposud. Současná myslivecká sdružení, která jsou zodpovědná za regulaci stavů zvěře, navíc čelí nedostatku členů a nezájmem mladé generace, která by pokračovala v myslivecké tradici. Doufáme proto, že se v poslaneckém klubu KDU-ČSL podaří vyzdvihnout důležitost novely mysliveckého zákona a prosadit ji v co nejkratší době napříč vládní koalicí a na ministerstvu zemědělství.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chladová

*Novelu společně a jednotně podporuje sedm nevládních organizací – vlastníci lesů a zemědělských pozemků, lesníci, zemědělci i ochránci přírody: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Hnutí DUHA – Friends of the Earth CR, ProSilva Bohemica, Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Spolek vlastníků honebních pozemků v ČR.

AKTUÁLNĚ Z ASZ

Redakce KIS, 16.04.2022

          zpět...