Vyjádření zemědělce

Rozhodující fakt je, že na českém venkově jsou dnes jen soukromí vlastníci zemědělských majetků, kteří podle Ústavy, Listiny a ostatních právních norem ČR musí mít v demokracii stejná práva, stejné povinnosti a podnikatelské příležitosti, tak aby nedocházelo k diskriminaci a útisku jejich osobního vlastnictví a podnikatelských příležitosti. Proto vládnoucí politická garnitura nemá a nesmí mít právo diskriminovat a utiskovat nejdrobnější vlastníky zemědělských majetků českého venkova, a to jen podle toho, z kterého „dvora“ vlastník vyjíždí a jak se rozhodl svůj soukromý majetek podnikatelsky využívat.

Není jediný důvod, proč by vlastník pěti hektarů sdružený do našeho družstva měl ze svých nároků na přímé dotace předat 150 ha vlastníkovi FO (navíc několikrát v rámci rodiny rozděleného), dávat ze 100 kč nároků přímých dotací 23 Kč dnes už „chrochtajícím“, aby začali ještě více mlaskat.

Nikdo z vlastníků přeci nemůže být nucen přistoupit na svoji politicko-ekonomickou likvidaci. To by si politici a mediálně hlučící s podporou Asociace soukromého zemědělství a řady politiků (členů) už měli jednou uvědomit.

 

Jaroslav Lád, předseda ZD Ostaš

Redakce KIS, 04.12.2022

          zpět...