Cukrovarnická kampaň vrcholí, cukru bude dost

V cukrovarech finišuje cukrovarnická kampaň. Ročník 2022/23 poznamenal deštivý podzim, silné mrazy a velké teplo v prosinci. Meziročně se očekává menší výroba, přesto se podaří vyrobit dostatečné množství cukru pro tuzemskou spotřebu. Osevní plochy cukrové řepy v České republice za posledních deset let dosahují v průměru 62 tisíc hektarů. Podle odhadu bude celková sklizeň cukrové řepy oproti loňskému hospodářskému roku nepatrně nižší, celkově by zemědělci mohli sklidit přes 4,4 milionu tun. Dnes si také připomínáme 180 let od výroby první kostky cukru na světě.

„Cukrová řepa do naší krajiny patří a pomáhá jí, protože zpestřuje osevní postupy. Je výbornou předplodinou, přispívá ke zúrodňování půdy díky hlubokému kořeni, organickému hnojení a velkému množství rostlinných zbytků po sklizni. Taky zajišťuje pracovní místa lidem na venkově, proto se ji snažíme udržet a rozvíjet. Cukrová řepa je zařazena mezi citlivé komodity, jejich pěstitelé tak mají možnost využít přímé platby ze zdrojů Evropské unie. Na cukrovou řepu šlo loni formou dobrovolné podpory vázané na produkci přibližně 450 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Plochy cukrové řepy v České republice v minulosti klesaly, ale v posledních deseti letech se podařilo pokles víceméně zastavit. Osevní plochy za posledních deset dosahují průměrné hodnoty 62 tisíc hektarů. Díky současným vyšlechtěným odrůdám a intenzivním pěstitelským technologiím jde o nejproduktivnější plodinu mírného zeměpisného pásma. Dosahuje dnes více než desetinásobku výnosu cukru oproti počátku svého pěstování před více než 180 lety. Cukrová řepa také dokáže výrazně snížit emise oxidu uhličitého, který nezbytně potřebuje při procesu tvorby cukru sacharózy.

Vývoj sklizňových ploch a výnosů cukrové řepy

Hospodářský rok

Sklizňová plocha (ha)

Množství zpracované řepy (t)

Výnos řepy (t/ha)

2021/22

  63 916

  4 350 016

 68,06

2020/21

  62 205

  3 886 501

 62,48

2019/20

  60 630

  3 689 705

 60,86

2018/19

  66 151

  3 806 121

 57,54

2017/18

  66 304

  4 976 687

 75,06

Pozn.: Hospodářský rok začíná vždy 1.10. příslušného roku a končí 30.9. následujícího roku.

Ve výrobě cukru je ČR dlouhodobě soběstačná. Ve výrobní sezóně 2021/22 byla pátým největším výrobcem cukru v Evropě. Přestože dnes u nás funguje jen sedm cukrovarů, produkují stejné množství cukru jako 53 cukrovarů v roce 1989. Výroba v roce 2021/22 překonala hranici 620 tisíc tun, jde o druhou nejvyšší hodnotu za posledních 30 let.

Vývoj výroby cukru

Hospodářský rok

Výroba cukru (t)

2021/22

623 740

2020/21

506 323

2019/20

509 057

2018/19

572 798

2017/18

636 002


Sladké výročí: 180 let kostky cukru

Přesně před 180 lety, 23. ledna 1843, získal Jakub Kryštof Rad, ředitel cukrovaru v Dačicích, císařské privilegium na výrobu kostkového cukru a jeho nový vynález se tak začal šířit po celém světě. Nápad na kostkový cukr mu však vnukla jeho manželka Juliana, když se podle legendy zranila při odsekávání kousku z tvrdé cukrové homole, které bývaly vysoké až 1,5 metru. Proto po manželovi chtěla něco praktičtějšího. Cesta kostky cukru tak mohla začít.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 23.01.2023

          zpět...