Jak se hospodaří v rakouském příhraničí?

Zemědělství v sousedním Rakousku je často spojováno s romantickými horskými scenériemi z Alp. Naše kancelář však pro tentokrát připravila pro členy Asociace soukromého zemědělství ČR dvoudenní exkurzi na farmy, které se nacházejí těsně za hranicemi s Českou republikou, a jež zároveň hospodaří jak v ČR, tak v Rakousku. Téměř čtyřicítka členů tak navštívila dvě poměrně velké farmy – vyhlášené rodinné hospodářství Gut Hardegg, které dokázalo skloubit konveční zemědělskou výrobu s ochranou přírody a biodiverzity, a ekologické hospodářství Gutsverwaltung Stutenhof kousek od Mikulova. Součástí zájezdu byla také návštěva výzkumného institutu ekologického zemědělství Bio Forschung Austria ve Vídni.

Gut Hardegg je rodinný statek s bohatou historií, který se nachází v obci Seefeld-Kadolz v nejsevernější části regionu Weinviertel, těsně na česko-rakouské hranici s úrodnou jižní Moravou. Během deseti generací se statek vyvinul do podoby, v níž je dnes – obhospodařuje více než 2200 ha zemědělské půdy s důrazem na biologickou rozmanitost v zemědělství se zaměřením na rostlinnou konvenční výrobu, vinařství, ale i lesnictví a chov zvířat. Hospodářstvím nás provedl majitel statku Maximilian Hardegg, který je díky svému přístupu k hospodaření známou osobností i mezi širokou nezemědělskou veřejností. V minulosti byl vyznamenán hejtmankou Dolního Rakouska zlatým čestným odznakem za vynikající zásluhy. Pro Maximiliana Hardegga je důležitá nejenom zemědělské produkce, ale také vytvoření kvalitního ekosystému pro živoucí biodiverzitu – polní a zpěvné ptactvo, hmyz a drobnou zvěř.

Organizačně je statek Gut Hardegg zaměstnávající 40 stálých pracovníků rozdělen do čtyř hlavních sekcí: péče o krajinu, konvenční rostlinná výroba, chov prasat a vinařství. Polní hospodaření je ekonomickým srdcem statku. Přes dva tisíce hektarů půdy je obděláváno podle kritérií integrované rostlinné výroby s velkým důrazem na pestré střídání plodin. Jejich osevní postupy se skládají z přibližně 12 plodin – obilnin, okopanin, luštěnin a brukvovité zeleniny, ale také brambor, cukrové řepy nebo dýní. Vzhledem k faktu, že hospodaří v sušších lokalitách, jsou nuceni velkou část výměry zavlažovat, k čemuž využívají vlastní nádrž a vodní tok Pulkau, o který se však i náležitě starají. Například tím, že vybudovali sofistikovaný systém skladování vody v příkopech a mrtvých ramenech Pulkau nebo tím, že podél jeho břehů každoročně vysazují okolo 100 stromů ročně.

Všechna pole, která jsou větší než 20 hektarů, jsou oddělená kvetoucími biopásy širokými deset metrů. Polní cesty jsou lemované hustými alejemi stromů a keřů, které poskytují útočiště zvěři a hmyzu. Na okrajích polí vybudovali přes dvacet napajedel. Maximilian Hardegg je obzvláště pyšný na stav a rozmanitost ptačích populací, které se díky jejich dlouhodobé péči o krajinu vrací do přírody. Během exkurze nad námi například proletěl vzácný ledňáček!

Velkým tématem během exkurze byl také přístup statku Gut Hardegg k myslivosti.  Divokou zvěř zde pravidelně přikrmují z vlastní produkce (ročně pro zvěř vyčlení asi 3 % své produkce). Podél polních cest mají velmi hustě rozmístěna krmítka a výše zmíněná napajedla pro zvěř, díky čemuž jim na polích vznikají minimální škody. I přístup k odlovu zvěře mají odlišný – praktikují intervalový lov, kdy intenzivně loví pouze v krátkém časovém úseku (několik dnů) a po zbytek doby je v honitbě období klidu. Ročně odloví asi 80 ks srnčího a přes 100 ks divokých prasat.

Exkurzi na statku Gut Hardegg jsme zakončili v jejich vinařství. Navštívili jsme rozlehlý barokní vinný sklep, který byl vybudován v 17. Století, a jenž má celkem asi 1 km labyrintových chodeb. Jejich vinice se nacházejí v okruhu osmi kilometrů od zámku Seefeld, a to na 30 hektarech. V ekologickém režimu a s kapkovou závlahou pěstují pestrou škálu odrůd – především klasické odrůdy jako Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Zweigelt, ale také Rulandské modré a Chardonnay. Exkurze byla samozřejmě zakončena ochutnávkou místních vín, výborným občerstvením a diskuzí s Maximilianem Hardeggem.

Institut ekologického zemědělství - Bio Forschung Austria

Druhý den jsme se přesunuli na okraj Vídně, kde se nachází institut ekologického zemědělství Bio Forschung Austria. Jde o první rakouský výzkumný ústav pro ekologické zemědělství, který se věnuje inovativnímu výzkumu zaměřenému na zemědělskou praxi a předávání znalostí formou přednášek, terénních dnů a seminářů. Nabízí například tréninkové programy pro zemědělce v Rakousku, ale i v Čechách. Ředitelka institutu Dr. Eva Erhartová nám společně se svými spolupracovníky představila vybrané výzkumy – hovořilo se o kvalitě a zralosti kompostu a jeho vlivu na kvalitu půd. Kompost je (nejenom) v ekologickém zemědělství využíván jako alternativa minerálních hnojiv. Kompostem hnojené pole dokáže daleko lépe vsakovat vodu než pole hnojená pouze minerálními hnojivy. Další prezentace se věnovala uzavřenému koloběhu živin a uhlíku a ukázce praktických výzkumů, které byly provedeny na několika rakouských farmách. Exkurze byla zakončena návštěvou kořenové arény, tzv. „Root Areny“, v níž lze pozorovat kořenový systém rostlin za skleněnými tabulemi.

Rodinná farma Gutsverwaltung Stutenhof

Poslední zastávkou byla návštěva rodinné farmy Gutsverwaltung Stutenhof, která hospodaří na 1100 hektarech na severovýchodě Rakouska a na jižní Moravě v okolí Mikulova. Farma funguje více jak 40 let v ekologickém režimu - jedná se o jednu z nejstarších ekologických farem v Rakousku. Zaměřuje se na rostlinnou výrobu, pěstují zde přes 19 různých plodin, zejména obilniny (pšenice, špalda, ječmen, oves, žito), kukuřici, proso, sóju, hrách rolní, ale také dýně, slunečnice a nedávno začali pěstovat levanduli. Do budoucna plánují na části výměry zavést agrolesnické systémy. Vzhledem k faktu, že hospodaří ekologicky, velký důraz kladou na správné obdělávání půdy a střídání plodin. Vojtěšku a další leguminózní druhy pěstují jako krycí plodiny nebo podsev. V rámci exkurze jsme navštívili pole, na kterém byla čerstvě zaseta vymrzající směs 17 druhů jako zelené hnojení. Stejně tak jako statek Gut Hardegg, i toto hospodářství trápí sucha, zdejší půdy jsou navíc písčité a vysychají, proto je správné a promyšlené obdělávání půdy klíčové pro zajištění produkce – výnosy kukuřice zde dosahují 6 - 7 tun/ha a pšenice 4 - 5 tun/ha. Některé plodiny musí zavlažovat, k čemuž využívají vodu z vlastní závlahové nádrže o objemu asi 50 tisíc kubíků. Hospodaření ve dvou státech znamená pro statek Gutsverwaltung Stutenhof velkou výzvu - musí respektovat dva různorodé legislativní systémy, ale i rozdílné dotační podmínky.

Tímto bychom chtěli poděkovat oběma hospodářstvím - Gut Hardegg a Gutsverwaltung Stutenhof, a institutu Bio Forschung Austria za vřelé uvítání a představení jejich každodenní práce sedlákům z ASZ ČR.

Anna Chládová, hlavní kancelář ASZ ČR

zdroj: www.asz.cz

Redakce KIS, 18.09.2023

          zpět...