ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, právě čtete první letošní číslo ministerského časopisu Zprávy z MZe. Hned v úvodu bych rád poděkoval všem zemědělcům a potravinářům za práci v uplynulém roce. A vůbec za veškerou práci, kterou každý den na polích, ve stájích, ale i za stolem u počítače děláte. Vaší práce si vážím a věřím, že výzvy, které nás v letošním roce čekají, společně zvládneme. Dovolte mi otevřít problematiku dezinformací či falešných zpráv neboli fake news, které se v současnosti stávají stále aktuálnějším tématem. V poslední době sleduji, zejména na sociálních sítích, že někteří diskutující se snaží u veřejnosti podkopat důvěryhodnost zemědělců. Četné pokusy je možné registrovat na sociálních sítích, kde někteří tvrdí, že potravinová soběstačnost není důležitá. Jsem si vědom toho, že nemůžeme být ve všem stoprocentně soběstační, avšak primární úlohou našeho sektoru je zachování produkce kvalitních a bezpečných potravin a přiměřeného potravinového zabezpečení. Jelikož falešné zprávy nabývají na síle, rozhodli jsme se do našeho časopisu zařadit rubriku „Mýty a fakta“, v níž budeme vyvracet nejčastější dezinformace o zemědělství, které se šíří. Prvním tématem je cukr, jeho soběstačnost nebo počet cukrovarů v Česku. Věděli jste, že v letošním roce slavíme 180 let od vynálezu kostky cukru? Díky tomu, že ředitel cukrovaru v Dačicích Jakub Kryštof Rad získal císařské privilegium na výrobu kostkového cukru, a jeho nový vynález se tak začal šířit po celém světě, můžeme si připomínat toto výročí. Nápad na kostkový cukr mu však vnukla jeho manželka Juliana, když se podle vyprávění zranila při odsekávání kousku z tvrdé cukrové homole, které bývaly vysoké až 1,5 metru. Proto po manželovi chtěla něco praktičtějšího. Cesta kostky cukru tak mohla začít. V prvním čísle našeho zpravodaje si můžete přečíst také rozhovor o českém předsednictví v Radě EU, novinky ze zemědělství i fotky ze společných událostí. Zprávy z MZe jsou převážně o zemědělství a zemědělcích. Jejich cílem je představovat úspěchy a práci našich zemědělců a potravinářů.

Vyšlo první číslo Zpráv z MZe v letošním roce:
⇒ Hodnocení českého předsednictví
⇒ Česko a bílé zlato
⇒ Ptačí chřipka se šíří


Redakce KIS, 31.01.2023

          zpět...