Vyjádření Agrární komory ČR k rozhodnutí vlády o rozdělení zemědělských dotací po roce 2022

Reakce Agrární komory ČR na rozhodnutí vlády zachovat redistributivní platbu v návrhu Národního strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023-2027 na úrovni 23 procent.

„Vláda si místo zajištění potravinové bezpečnosti České republiky vybrala laciný politický marketing. Nastavením redistributivní platby na úrovni 23 procent, tedy na dvojnásobku hodnoty obvyklé jinde v Evropě, dojde u nás s největší pravděpodobností k dalšímu poklesu stavů hospodářských zvířat a útlumu v pěstování citlivých komodit, jako jsou brambory, ovoce, zelenina nebo chmel. Těmito náročnými činnostmi zemědělské prvovýroby se totiž zabývají zejména střední a větší podniky, kterým vláda svým rozhodnutím nastavila neférové podmínky a poškodila jejich konkurenceschopnost na evropském trhu. Čeká nás tak menší pestrost krajiny, bez organické hmoty z živočišné výroby je ohrožena půdní úrodnost a schopnost půdy zadržovat vodu. Ještě více se prohloubí naše závislost na dovozech potravin. V době extrémní inflace vstupů již mnoho produkčních zemědělských podniků, které vyrábějí většinu potravin domácího původu, hlásí omezení produkce. Národní strategický plán Společné zemědělské politiky po roce 2022 v navržené podobě je posledním hřebíčkem do rakve a posledním pádným argumentem k úplnému ukončení provozu. Vláda současně nereflektovala připomínky Evropské komise, která požadovala po členských státech zohlednění situace na Ukrajině ve strategických plánech a zajištění dostatečného množství potravin pro obyvatele. Někomu jde o to, jak věci vypadají, někomu o to, jak dopadnou,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

 

Zdroj: Agrární komora České republiky

Redakce KIS, 25.05.2022

          zpět...