ASZ ČR ocenila zájem Starostů a nezávislých o zemědělskou politiku a rodinné farmy

Poslanecký klub Starostové a nezávislí (STAN) zaujímá v Poslanecké sněmovně důležité postavení ve výboru pro životní prostředí, jehož předsedkyní je poslankyně Jana Krutáková a další významní poslanci STAN jsou jeho členy. Josef Bernard je kromě tohoto výboru předsedou rozpočtového výboru, a poslanec Lukáš Vlček i Jana Krutáková jsou zároveň členy zemědělského výboru. Zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR, předseda Jaroslav Šebek a místopředsedové Jan Štefl a Jan Staněk, se s výše zmíněnými poslanci sešli a diskutovali o tématech spojených se Společnou zemědělskou politikou, nastavením dotačních podpor a dalších změnách v tuzemském zemědělství.

Shodli jsme se, že struktura současného českého zemědělství není dostatečně vyvážená a diverzifikovaná. V rámci Evropské unie má Česká republika nejvyšší průměrnou velikost farem a zemědělství se u nás netěší velké společenské prestiži. Velké zemědělské podniky u nás momentálně obhospodařují více jak polovinu zemědělských ploch. Asociaci přítomnost velkých podniků nijak nevadí, nicméně je nutné také konečně posílit podporu i pro ty skupiny zemědělců, především rodinné farmy, které nemají výhody z velikosti a soustředí se na diverzifikovanou lokální produkci a mají blíže k okolnímu prostředí, ve kterém současně i žijí.

Tohoto faktu si jsou zástupci STAN vědomi a odpovídá to jejich volebnímu programu, stejně tak jako prioritám Evropské unie. Příprava nové dotační politiky, i navzdory válečnému konfliktu na Ukrajině, zůstává hlavní prioritou pro celou zemědělskou veřejnost a nadále probíhá aktivní příprava na rok 2023 a nelze na jejím novém pojetí nic zásadního měnit. Na jednání s poslanci STAN se proto také diskutovala nejspíše nevyhnutelná klasifikace zemědělských subjektů či nová definice aktivního zemědělce. Poslancům jsme také zdůraznili nutnost apelovat na ministerstvo zemědělství, aby vydalo důležité statistické analýzy týkající se podmínek a celkového přínosu některých dotačních titulů v rámci tzv. národních dotací a zejména analýzy, které by porovnaly současný progresivní Strategický plán ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, s původně zamýšleným plánem jeho předchůdce Miroslava Tomana.

Zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR se s poslanci STAN domluvili na pravidelných jednáních, neboť obě strany považují za důležité aktivněji řešit potřeby zejména menších či středních zemědělců ve smyslu nikoli jen formou dotací, ale zejména cestou strategických nastavení, snížení rozbujelé byrokracie a spolupráce se samosprávou. V blízké budoucnosti by ASZ ČR se STAN chtěla rozvíjet například témata týkající se případného legislativního ukotvení rodinných farem a prosazení novely zákona o myslivosti s větším respektem k vlastníkům půdy a zemědělcům. Jednání s odborníky a politiky za Starosty a nezávislé proto budou v nejbližší době pokračovat.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová

 AKTUÁLNĚ Z ASZ

Redakce KIS, 20.04.2022

          zpět...