Chovatelé utrpěli těžké ztráty

Na počátku týdne proběhlo jednání Komoditní rady pro vepřové maso a předsednictva Svazu chovatelů prasat. Ačkoli jsou ceny momentálně na takové úrovni, že pokrývají náklady, je stav sektoru velmi vážný. Za poslední dva roky se nakumulovaly obrovské ztráty. Podle informací, které zazněly od zástupců ÚZEI se totiž v minulém roce vyšplhaly ztráty chovatelů až na 8,49 Kč na každém kilogramu živé hmotnosti (bez započtení podpor). Celková ztráta sektoru tedy činila neuvěřitelných 2,3 miliardy korun. Dokonce i při započítání veškerých přímých i nepřímých podpor zůstali chovatelé ve ztrátě (-2,70 Kč/kg).

Jedním z hlavních témat proto byly, po prohlášení vlády z minulého týdne, celkem pochopitelně podpory pro chovatele prasat. Konkrétních informací je však zatím poskrovnu. Svaz chovatelů prasat se spolu s Agrární komorou budou snažit o maximální naplnění dotačních titulů pro chovatele prasat.

Detailně se také komoditní rada věnovala návrhu pravidel pro letní kolo Programu rozvoje venkova. Detailní pravidla a bodovací kritéria totiž právě dostávají definitivní podobu.

Zástupce SZIF informoval mimo jiné také o tom, že se některé výplaty dotačního titulu 20.C. zdržely a někteří chovatelé, kteří již dostali rozhodnutí o přidělení dotace již několik týdnů čekají na výplatu. Problémy by měly být v nejbližší době odstraněny a SZIF vyplatí podpory nejrychleji, jak to bude možné.

Komoditní rada pro vepřové maso

Redakce KIS, 19.05.2023

          zpět...