Stále jen dotace. Stát přitom může evropské miliardy rozdělovat i jako půjčky, ale řekl ne

Využití prostředků na projekty, které jsou inovativní jen na papíře, by se dalo omezit, pokud by je Česko nerozdělovalo ve formě dotací, ale půjček. Jejich udělení posuzují taky banky, a tím pádem by měla být nad takovými projekty přísnější kontrola. „Půjčka je rozhodně lepší nástroj než nevratná dotace. Proč vlastně formou dotací dávat peníze soukromým firmám?“ řekl HN mimo záznam zdroj, který se podílí na kontrolování využití evropských peněz v Česku.Pokud stát poskytne evropské peníze formou půjčky místo dotace, tyto prostředky se mu posléze vrátí. A může je tedy využít zase na další účely. Německo takto například stále „točí“ peníze z Marshallova plánu, tedy z amerického programu rekonstrukce západní Evropy po druhé světové válce. Berlín to dělá přes státní rozvojovou banku KfW.
Česká obdoba této instituce, Národní rozvojová banka, je ale v porovnání s tou německou velmi podfinancovaná. „Její bilance má hodnotu asi jednoho procenta HDP Česka. KfW pracuje s bilancí velikosti 10 až 20 procent německého HDP. Podle mého názoru by bilance Národní rozvojové banky měla být někde okolo 100 miliard korun, namísto současných několika málo jednotek miliard,“ řekl HN generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka, který je zároveň prezidentem České bankovní asociace.
Jednou z možností, jak by se mohla Národní rozvojová banka dostat k více penězům, je právě převedení evropských dotací. Ty by pak mohla buď sama poskytovat formou půjček, nebo by tyto peníze využila jako záruky za úvěry, které by příjemcům poskytovaly soukromé banky. Takto běžně funguje například zmíněná německá KfW, ale třeba i podobná instituce na Slovensku. To na finanční nástroje vyčlenilo devět procent „svých“ prostředků z evropského rozpočtu, tedy víc než dvojnásobek oproti Česku.


Redakce KIS, 20.11.2023

          zpět...